Region Syddanmark vil lave et forsøg med en klinik på Sydvestjysk Sygehus, hvor der skal være ’organisatorisk set-up’ mellem almen praksis og sygehuset. - Foto: Region Syddanmark

Region Syddanmark vil lave klinik på sygehus med praktiserende læger

Region Syddanmark vil ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer for at sikre regionens borgere lægedækning i Esbjerg, hvor der længe har været problemer med at skaffe praktiserende læger nok.

Regionen håber på at løse problemet ved nu at etablere en almenmedicinsk klinik i regionalt regi på Sydvestjysk Sygehus. Forsøget skal ’afprøve samdrift og nye metoder og organisatorisk set-up’ mellem almen praksis og sygehus, hedder det i dagsordenen til forretningsudvalgsmødet 11. oktober.

30. oktober ventes forslaget at blive endeligt vedtaget på regionsrådsmødet.

Klinikken skal have plads til 3200 patienter og placeres i lokaler tæt på akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus.

Klinikken vil i princippet begynde uden patienter, men der forventes en relativ hurtig tilgang til praksis på grund af det begrænsede lægevalg i byen gennem flere år og ældre lægers forventede ophør uden anden overtagelse, hedder det i regionens udkast til ansøgning om at måtte sætte forsøget i gang.

Tags: Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Like eller del denne artikel