"Der er penge nok i nærhedsfonden til at etablere og starte det nye system op,” siger Kjeld Møller Pedersen.

Økonomer: Stor usikkerhed om økonomien i reformen

En tredjedel af Regeringen og Dansk Folkepartis aftale om en reform af sundhedsvæsnet er finansieret ved forventede besparelser, og dermed er finansieringen behæftet med stor usikkerhed, mener eksperter i økonomi. Holder finansieringen, så ser økonomien i projektet til gengæld fornuftig ud, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.

De i alt ni milliarder kroner, som danner grundlaget for Regeringen og Dansk Folkepartis plan for sundhedsvæsnet, er stykket sammen af tre forskellige portioner penge: Penge, der allerede er afsat på finansloven, penge, der var tiltænkt offentlige investeringer, og nye penge, som hovedsageligt skal findes ved forventede besparelser på drift af regionsrådene og på beskæftigelses- og integrationsområdet.

Helt nøjagtig forventer aftalepartierne at finde henholdsvis 350 millioner kroner om året frem til 2025 ved at nedlægge regionsrådene og 250 millioner kroner årligt i samme periode på at skære på beskæftigelses- og integrationsområdet. Samlet set er forventningen at kunne hente tre milliarder kroner i besparelser på de områder.

Dermed er en tredjedel af aftalens finansiering forbundet med stor usikkerhed, påpeger flere eksperter i økonomi over for Berlingske.

»Det er ikke givet, at tingene bliver meget billigere, blot fordi man fjerner regionsrådene. Det er åbenlyst, at man sparer penge ved, at nogle mennesker ikke længere skal mødes, men størstedelen af pengene bruges i administrationen og altså i forberedelse af sager og i beslutningsoplæg. Der er næppe nogen, der forestiller sig, at det forsvinder,« siger eksempelvis økonom og senioranalytiker hos tænketanken Kraka Niels Storm Knigge, og han bakkes på af kommunalforsker og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch til Berlingske. Han kalder finansieringen af aftalen ”meget spekulativ”.

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen kritiserede allerede tirsdag over for Radio 24syv planen for i det hele taget ikke at være tilstrækkelig finansieret, men forudsat at der bliver frigivet de forventede milliarder ved de forskellige besparelser, så mener sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen, at finansieringen dækker det, aftalen lægger op til.

”Der står jo eksplicit i aftalen, at Nærhedsfonden skal kickstarte de tiltag, der indgår, og derudover vil den løbende finansiering af sundhedsvæsnet ske gennem de årlige økonomiaftaler og finansloven, som det hele tiden har gjort. Det ville have været usædvanligt, hvis driften var regnet med, for så ville vi for første gang have en finansieringsplan, der rakte fem år frem i tiden, og det ville i min forståelse være en urimelig forventning at have, men der er penge nok i nærhedsfonden til at etablere og starte det nye system op,” siger Kjeld Møller Pedersen.

Tags: sundhedsreform

Like eller del denne artikel