Hanne Rolighed Christensen.

Medicinrådsmedlem: Patientforeninger bør udvise mere besindighed

Medlem af Medicinrådet og formand for Tværregionalt forum for koordination af medicin, Hanne Rolighed Christensen, efterlyser besindighed hos patientforeninger, der ønsker nye lægemidler godkendt i Medicinrådet. Hun anerkender patientforeningernes vigtige rolle, men mener samtidig, at det kan give en ulige fordeling af ressourcerne, at nogle foreninger har mere styrke end andre.

”Hvis man spurgte alle læger eller patientforeninger om, hvor meget, der burde afsættes til netop deres område, ville summen af disse forslag utvivlsomt blive større end de tilgængelige midler, og der er en risiko for skævvridning og urimelig fordeling af ressourcerne til dem, der råber højest,” siger Hanne Rolighed Christensen. 

Siden Medicinrådet blev etableret, har hun i stigende grad oplevet, at patientforeninger blander sig i debatten om ny medicin, og blandt andet har Scleroseforeningen og Muskelsvindfonden kæmpet hårdt for at få nye lægemidler godkendt til multipel sclerose og muskelsvindsygdommen SMA. Hanne Rolighed Christensen forstår godt deres kamp, men den bidrager ikke nødvendigvis til den rette fordeling af ressourcerne, mener hun.

”Patientforeningerne skal selvfølgelig tale deres patienters sag. Det er det, de er ansat til, men en vis tilbageholdenhed med skelen til andre sygdomsområder, hvor der ikke kan etableres den samme opmærksomhed, ville være hensigtsmæssigt,” siger Hanne Rolighed Christensen. 

De årligt stigende udgifter til medicin betyder, at der kommer pres på andre velfærdsydelser i sundhedsvæsnet, som for eksempel pleje, lindring og omsorg, og i stedet for et ensidigt fokus på retten til ny medicin efterlyser hun et fokus på hele patientforløbet.

”Det ville sikre lighed i sundhed og en mere retfærdig og nyttig fordeling af ressourcer til patienternes fordel, uafhængigt af, hvad man kommer til at fejle. Jeg mener overordnet, at man som borger, patient eller pårørende i dette land må efterstræbe, at vi får så meget ud af pengene i sundhedsvæsenet som muligt, og da intet tyder på, at udgifterne til medicin vil blive mindre, er det helt afgørende, at vi anvender de tilgængelige ressourcer intelligent. Måske ville en mere transparent prioritering - ikke kun inden for lægemidler- være et brugbart redskab til også at se udover egen næsetip,” siger Hanne Rolighed Christensen.

 

LÆS OGSÅ:

Tags: Medicinrådet, ulighed

Like eller del denne artikel