"Det er ærgerligt, hvis man er 48 og har tydelig sygdomsaktivitet på scanninger, for den patient har også gavn af medicinen, det er jeg slet ikke i tvivl om." siger Finn Sellebjerg.

Professor: Sclerosepatienter over 45 år ville også have gavn af Ocrevus

Professor Finn Sellebjerg, Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet, er ikke tilfreds med, at Medicinrådet har besluttet kun at give lægemidlet Ocrevus til patienter med primær progressiv multipel sclerose, som er under 45 år. "Det er ærgerligt, hvis man er 48 og har tydelig sygdomsaktivitet på scanninger, for den patient har også gavn af medicinen, det er jeg slet ikke i tvivl om," siger han.

En lille undergruppe af patienter med primær progressiv multipel sclerose (PPMS) får for første gang adgang til behandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Ocrevus (ocrelizumab) til behandling af PPMS hos yngre patienter.

Glædeligt, siger professor Finn Sellebjerg, Dansk Multipel Sclerose Center ved Rigshospitalet, men ældre patienter med sygdomsaktivitet ville også have gavn af behandlingen, mener han.

Medicinrådet har valgt at sætte aldersgrænsen for, at PPMS-patienter kan blive behandlet med Ocrevus ved 45 år, og det har de formentlig, fordi den ene af de to undergruppeanalyser, som indgik i vurderingen, undersøger behandlingens effekt på PPMS-patienter henholdsvis over og under 45 år, og det er i den undersøgelse, at behandlingseffekten træder tydeligst frem.

Den anden undergruppeanalyse deler patienterne op i dem, der har og dem der ikke har sygdomsaktivitet på en MR gadoliniumscanning, og her står effekten af behandling med Ocrevus ikke helt så tydeligt frem i tallene. Det kan der imidlertid være forskellige grunde til, og de patienter, der har sygdomsaktivitet, vil også have effekt af behandlingen, selv om de er over 45, mener Finn Sellebjerg. Og derfor havde han hellere set, at Medicinrådet besluttede sig for, at behandlingen var for alle PPMS-patienter under 45 og dem over, som har sygdomsaktivitet.

”Jeg er ikke helt tilfreds. Ocrevus er blevet godkendt til en undergruppe af patienter med primær progressiv MS, og det er bedre end ingen, men det er ærgerligt, hvis man er 48 og har tydelig sygdomsaktivitet på scanninger, for den patient har også gavn af medicinen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvis Medicinrådet havde givet medicinen fri til alle under 45 og dem over, der har sygdomsaktivitet, så have jeg været tilfreds,” siger Finn Sellebjerg.

Scleroseforeningen er heller ikke tilfreds med alderskriteriet i indikationen. Patientforeningen ville hellere have haft en godkendelse, der gav PPMS-patienter adgang på baggrund af en lægelig vurdering, og Finn Sellebjerg mener det samme.

”Det er jeg enig i, og det, jeg ville lægge vægt på i den lægelige vurdering, ville være MR-aktivitet. En indikation ud fra en kombination af en alder under 45 år og sygdomsaktivitet ville være bedre, men Medicinrådet er åbenbart meget bekymrede for at slippe den her behandling fri,” siger Finn Sellebjerg.

Medicinrådet anslår, at omkring 46 PPMS-patienter om året vil være kandidater til behandling med Ocrevus, men tallet kan være en smule højere, mener Finn Sellebjerg.

”Nu må vi se, hvor mange det bliver til. De tal der nævnes, er baseret på data fra Det Danske Scleroseregister, men spørgsmålet er, om det er hundrede procent opdateret med sygdomsforløb hos alle med PPMS. Det er jeg ikke helt sikker på. Mit gæt vil være, omkring 50 patienter vil kunne komme i betragtning om året, men så er der en lille pukkel af patienter til at begynde med, så det kan godt blive lidt mere til at starte med. På den anden side kender vi måske ikke alle PPMS-patienter, så det er et tal, der er behæftet med meget stor usikkerhed,” siger Finn Sellebjerg.

 

LÆS OGSÅ: 

 

Tags: sclerose, ocrevus, medicinådet, medicinraadet

Like eller del denne artikel