Foto: laegefaellesskabet.dk

Praksislæge: Patienterne mindre skeptiske overfor telemedicin end lægerne er

NY SERIE. Praktiserende læger får flere og flere opgaver, mens antallet af dem falder. Det gør behovet for at tænke alternativt tydeligt.Teknologi kan være svaret, hvis det vel og mærke bruges rigtigt, mener praktiserende læge.

NY SERIE

Kan telemedicin hjælpe praktiserende læger med kronikerne?

Et betydeligt antal kronikere skal i fremtiden håndteres af almen praksis snarere end på hospitalerne.
 
Hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal praktiserende læger kunne støtte sig til telemedicinske løsninger, og de er på vej.
Men er almen praksis klar?
 
Medicinsk Tidsskrift har spurgt en række af nøgleaktørerne, men du kan også give dit besyv med her
 

En konsultation, som foretages via en videoskærm på patientens mobiltelefon, kan meget vel blive et scenarie, som sammen med andre såkaldte telemedicinske løsninger snart ser virkelighedens lys. For praktiserende læge Jannik Falhof, Lægefællesskabet, Grenaa, kan telemedicinske løsninger, hvis de anvendes rigtigt, meget vel være et konstruktivt bud på, hvordan man kan lette problemet med knappe ressourcer i almen praksis.

"Der er rigtig mange ting, vi sagtens kunne afklare med en videokonsultation," siger Jannik Falhof, som mener, at patienterne er mindre skeptiske over for telemedicinske løsninger, end de praktiserende læger generelt er.

Blandt nogle af de situationer, som Jannik Falhof mener kan løses ved hjælp af eksempelvis videosamtaler, er kontroller og svar fra lægen, som kan klares via skærmen på en mobiltelefon. Fordelene tæller blandt andet, at patienten sparer tid og ressourcer, når han eller hun ikke skal rejse fra hjemmeadressen eller forlade sin potentielle arbejdsplads for at besøge lægens praksis. I tillæg kan den praktiserende læges tid bruges mere effektivt.

På den anden side er der også situationer, som ikke egner sig til at blive håndteret via en videoskærm. Blandt andet er det ikke hensigtsmæssigt at diagnosticere via en videoskærm, da en grundig diagnose som oftest kræver, at lægen foretage en klinisk undersøgelse og vurdering, hvor fysisk undersøgelse er nødvendig. Derfor kan en telemedicinsk løsning som eksempelvis en videoskærm kun komme i spil, hvis lægen allerede kender sin patient og dennes sygdomshistorik. Lægen kan dog i visse situationer hente hjælp fra andre sundhedsprofessionelle faggrupper, hvis der er tale om en situation, hvor der skal foretages en vurdering, og en fysisk undersøgelse er nødvendig.

"Man kan stadigvæk eksempelvis sende en sygeplejerske ud, hvor lægen følger med på video, når hun undersøger patienten. Det kan effektivisere brugen af min lægefaglighed, at jeg ikke skal rejse 20 minutter i bil for at komme ud til patienten, men kan bruge den på det, den skal bruges til," siger Jannik Falhof.

Der kan imidlertid være patienter, hvor det er mere oplagt at anvende telemedicinske løsninger, end det er hos andre. For eksempel diabees-patienter eller KOL-patienter, der blot skal have svar på prøver, eller hvor konsultationen drejer sig om status i forhold til, hvordan det går, nævner Jannik Falhof.

"Det handler om, at vi har relativt få ressourcer, fordi vi er for få læger. Derfor bliver vi nødt til at bruge vores ressourcer målrettet. Og i den forbindelse er telemedicinske løsninger et godt bud på, hvordan man kan bruge lægernes faglighed konstruktivt," siger han.

Telemedicinske løsninger i spil i udkantsdanmark

I yderområder, hvor der er langt til sygehus og praktiserende speciallæger, kan telemedicinske løsninger også komme i spil. Hvis de praktiserende læger bedre kan rådføre sig med specialister via telemedicinske løsninger, vil det ligeledes være til gavn for patienten, mener Jannik Falhof. Jannik Falhof mener dog ikke, at telemedicinske løsninger i dag er udviklet til et stadie, hvor man bare kan rulle dem ud og begynde at bruge dem.

"Der er fortsat barrierer for telemedicinske løsninger så som tekniske ting, som skal være på plads, og vi skal f.eks. vide mere om, hvilket udstyr og platforme man kobler op," siger Jannik Falhof.

Han er dog en stor fortaler for, at praktiserende læger skal være åbne over for en fremtid, hvor telemedicinske løsninger er en integreret del af almen praksis. Og ikke være så teknologiforskrækkede.

"Sikkerheden er sådan et slags pseudo-problem for mig. Vi kan sige, at vi accepterer en telefon, fordi den altid har været der, så dér stiller vi ikke spørgsmålstegn ved sikkerheden. Vi stiller i stedet i høj grad spørgsmål til sikkerheden ved videoopkobling. I princippet er det fuldstændig det samme for mig. Nogle praktiserende læger er teknologiforskrækkede, og det har de altid været, så de skal lige vænne sig til, at det kan lade sig gøre," siger Jannik Falhof og fortsætter:

"Udfordringen ligger ikke hos brugerne, tror jeg, men hos lægerne. De skal kunne acceptere, at vi ændrer lidt på den måde, vi plejer at gøre tingene på, og det tror jeg måske er den største udfordring, fordi der er modstand blandt nogle læger i forhold til det, og det mener jeg er synd. Vi skal gøre et eller andet for at bruge ressourcerne bedre, og telemedicin er bestemt en mulighed i den forbindelse," siger Jannik Falhof.


Telemedicin må ikke blive en spareøvelse

Selvom Jannik Falhof generelt er positivt stemt over for de muligheder, som telemedicinske løsninger fører med sig, så hører det også med til historien, at han kan se, at telemedicinske løsninger kan føre til problemer med, at de ressourcestærke borgere blot bruger de praktiserende læger i endnu højere grad i takt med, at tilgængeligheden til dem bliver større. Derfor mener Jannik Falhof, at det i særlig grad er vigtigt, at man tænker på at bruge ressourcerne bedst muligt over for de svageste og mest udsatte borgere. I den forbindelse nævner han, at det er meget vigtigt, at der findes en prioritering sted, så de svageste ikke står tilbage på perronen uden forudsætningerne for at kunne finde ud af at bruge de telemedicinske løsninger. Derfor er det også vigtigt, at der ørenmærkes tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at udfolde telemedicinske løsninger, mener han:

"Man være opmærksom på, at der skal følge penge med i det her, for hvis det bare er en spareøvelse, så falder det til jorden med et brag. De penge, der spares inde på sygehusvæsenet, skal dryppe over på almen praksis, som så løfter nye opgaver med kronikerne, eksempelvis," siger Jannik Falhof.

Dertil kommer, at det er vigtigt at undgå en såkaldt datatsunami, hvor eksempelvis data fra en patients iphone eller andet usorteret eller uopfordret data lander hos den praktiserende læge med den konsekvens, at lægen til sidst har så meget data på patienterne, at det bliver svært at prioritere, hvad der er relevant.

"Jeg vil gerne have nogle af de observationer ind, som patienten gør på sig selv, som har relevans for mig. Jeg vil ikke have en mængde irrelevante observationer - i stedet vil jeg gerne kunne bede om data og rekvirere dem fra patienten. På sigt skal patientjournalen selektere intelligent elektronisk, således at det kun er de væsentligste oplysninger, jeg får adgang til," siger Jannik Falhof.

En fordel ved at opsamle relevant data, så den bliver tilgængeligt for den praktiserende læge på et tidligere tidspunkt, kan være, at man kan fange nogle sygdomme i opløbet.

"På sigt kan man forestille sig, at de data der bliver opsamlet i forvejen, kunne komme til at betyde, at man lidt tidligere end i dag, kunne reagere på data, som viste noget i forhold til en begyndende depression for eksempel. Sådan noget kunne jeg godt tænke mig blev en del af vores virkelighed ud i fremtiden," siger Jannik Falhof.

Tags: telemedicin

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk