Cannabisplanten. - Foto: Wikipedia Commons

Ny forskning skal skaffe mere viden om medicinsk cannabis

Politikerne i Region Syddanmark har længe gerne villet undersøge, om cannabis kan have en gavnlig effekt for forskellige typer af patienter, og et nyt forskningsprojekt skal nu bane vejen for mere viden på området.

Der har indtil nu været begrænset interesse fra lægerne i at udskrive cannabis på recept, og derfor vil regionen nu sætte gang i forskning, der skal afdække eventuelle forhindringer på området.

”Vi vil rigtig gerne se om, der er patientgrupper, der kan have gavn af lægeordineret cannabis. Vi har hørt om mange, der siger, de har god gavn af canabissen, men som i dag ikke kan anskaffe sig det uden at bryde loven,” siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) til Region Syddanmarks hjemmeside.

Region Syddanmark har haft fokus på området et stykke tid, og i august 2016 ønskede sundhedsudvalget at undersøge mulighederne for at forske på området.

Det har dog efterfølgende vist sig, at de syddanske læger er tilbageholdende med at involvere sig. Lægerne mener blandt andet ikke, at man ved nok om effekten af cannabis i medicinsk sammenhæng.

”Jeg har fuld forståelse for, at lægerne forholder sig lidt afventende i forhold til det her. Det er uprøvet land, men det skal ikke afholde os fra at udforske det. Derfor vil vi gerne sætte gang i et forskningsprojekt, der kan identificere og på sigt fjerne forhindringer og faldgruber for både patienter og læger,” siger Poul-Erik Svendsen.

Sundhedsudvalget arbejder derfor videre med et forskningsprojekt, der skal udføres af Forskningsenheden for Almen Praksis og Syddansk Universitet.

Projektet skal beskrive og analysere holdninger og erfaringer blandt de praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger og patienter til brugen af medicinsk cannabis. Derudover skal man kigge på anvendelses- og ordinationsmønstre og udvikle et redskab til at vurdere patienternes oplevede effekt af behandling med medicinsk cannabis.

Regeringen har fremsat et lovforslag om en fireårig forsøgsordning med lægeordineret cannabis, der starter 1. januar 2018. Der er afsat 22 millioner kroner til forsøgsordningen.

Poul-Erik Svendsen mener, at Region Syddanmarks forskning vil kunne bidrage til forsøgsordningen:

Tags: Medicinsk cannabis, Regionyddanmark, Poul-Erik Svendsen

Like eller del denne artikel