"Der findes lige præcis nul KOL-pakker, hvorimod man har fire kræftpakker på nuværende tidspunkt," siger Anders Løkke Ottesen.

Kommende sundhedsreform giver lungelæge håb

Anders Løkke Ottesen, lungespecialist og overlæge ved Aarhus Universitetshospital mener, det er på tide, at politikerne vender blikket mod de store folkesygdomme, heriblandt KOL. Han håber, at den kommende sundhedsreform vil åbne op for en KOL-pakke.

Overlægen bakker statsminister Lars Løkke Rasmussen op, når denne i sin nytårstale peger på, hvorfor der er behov for en sundhedsreform - nemlig, at at samarbejde mellem aktørerne, der diagnosticerer, behandler og passer de syge, halter.
 
Samarbejdet trænger til et gevaldigt eftersyn, mener specialisten, der håber, at sundhedsreformen vil åbne op for en KOL-pakke og for et bedre og bredere samarbejde mellem ansatte i sundhedsvæsenet, i kommunerne og de praktiserende læger – for det er der ifølge lungelægen behov for.

Ikke godt nok på KOL-området

I sin nytårstale kom statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet ind på, at sundhedsvæsenet er kommet langt på nogle områder, eksempelvis overlever flere end nogensinde hjertesygdomme og mange overlever kræft, mens andre hjørner af sundhedsvæsenet ikke fungerer optimalt. Lars Løkke Rasmussen sagde blandt andet:

”Vi nået ganske langt. Men på andre områder er sundhedssystemet ikke godt nok. Det gælder de tilbud og den hjælp, der møder de hundredetusindvis af danskere, som lever med de store folkesygdomme: Lungesygdommen KOL, diabetes, stress og angst.”

”Det er en positiv udmelding, statsministeren kommer med. Men det er også på høje tid, at nogen interesserer sig for at gøre noget for patienter med KOL. For der findes lige præcis nul KOL-pakker, hvorimod man har fire kræftpakker på nuværende tidspunkt. Så ja, det er meget kærkomment, at statsministeren i sin nytårstale leder vores opmærksomhed hen på de KOL-syge,” understreger overlægen og forklarer, at det er en patientgruppe, som omfatter nogle skrøbelige og voldsomt syge mennesker, der er en stor belastning for samfundet rent økonomisk, og som bestemt også kan være en stor byrde for deres pårørende på grund af den angst og utryghed, der ofte følger med sygdommen.

”Derfor vil det være i alles interesse, hvis der blev etableret en mere struktureret indsats i forhold til, hvordan man skal håndtere patienter med KOL,” pointerer overlægen og peger samtidigt på, at man allerede på områder som iskæmisk hjertesygdomme, apopleksi, hoftefrakturer mm., har set meget positive forbedringer på resultaterne på grund af en systematisk indsats og politisk velvilje.

Struktur og ensartethed

Netop en ensartet, systematisk indsats og opfølgning er blandt det, overlægen efterspørger – og ønsker sig på sine patienters vegne.

”En KOL-pakke vil højne kvaliteten af den behandling, der tilbydes, ligesom den vil sikre en ensartet behandling på alle landets hospitaler og lungeklinikker,” forklarer lungespecialisten og påpeger desuden, at selv om en behandlingspakke ikke er nok i sig selv, sørger den for politisk bevågenhed.

”Ud over de økonomiske midler sikrer en KOL-pakke, at der bliver holdt øje med behandlingen af patienterne på landsplan,” siger overlægen, som mener, at såfremt den økonomiske indsats bliver koblet sammen med målinger af pakkens resultater, en vedvarende interesse samt en række målsætninger, kan det lykkedes at løfte indsatsen på KOL-området.

”For der kan godt være hensigtserklæringer og mange gode intentioner, men det er først, når politikerne rigtigt vil det, at tingene sker,” understreger Anders Løkke Ottesen.

Samarbejdet på tværs af sektorer bør forbedres

Et andet argument for nødvendigheden af en sundhedsreform, som både sundhedsminister Ellen Trane Nørby og statsministeren har brugt er det høje antal genindlæggelser og manglen på samarbejde og vidensdeling imellem de forskellige aktører. I sin nytårstale sagde Lars Løkke Rasmussen f.eks.:

”Alt for mange svagelige ældre bliver indlagt igen og igen. Og alt for mange bliver udskrevet til ingenting. Fordi den ene hånd ikke altid ved, hvad den anden gør. Og fordi der er for lidt tid til at holde i hånd.”

Til dette svarer lungespecialisten:

”Der er to sider af den sag. For dels er der nogle patienter, der bliver indlagt igen og igen, fordi de simpelthen er så syge, er der er reelt behov for indlæggelsen. Dels er der patienter med KOL, som kunne undgå en indlæggelse ved en anden form for indsats,” forklarer overlægen, som mener, at det er et generelt problem landet over.

”Men det er et problem, der kan løses. Blandt andet sørger vi i Region Midtjylland for, at patienter – der går til kontrol på hospitalets KOL-klinikker – har en specialist inde over deres behandlingsplan, og så er der vidensdeling sektorerne imellem, så patienterne ikke bliver udskrevet til ingenting,” siger lungelængen og forklarer, at man i regionen i øjeblikket arbejder for at etablere et bedre samarbejde med kommunerne, som blandt andet skal føre til en form for fælles hjemmebesøg til særligt udsatte KOL-patienter.

Denne form for samarbejde ligger overlægen meget på sinde – særligt i de her dage, hvor regeringen er tæt på at offentliggøre den kommende sundhedsreform.

”Hvis jeg kunne komme med et ønske til reformen, er det en KOL-pakke, der fokuserer på og underbygger primærsektoren i at diagnosticere og behandle KOL og samtidigt sikre hurtig mulighed for at henvise de svære patienter videre i systemet,” pointerer overlægen og peger på, at det både kan være patienter, den praktiserende læge har svært ved at diagnosticere, og andre der er særligt behandlingskrævende.

”Samtidigt er det vigtigt, at der kommer fokus på den sidste del af behandlingen, nemlig den palliative indsats. Man bør sørge for nogle gode forløb samt en ordentlig understøttelse af palliationen mellem de forskellige sektorer,” slår overlægen fast. Anders Løkke Ottesen dvæler ved samarbejdet og understreger vigtigheden i vidensdeling mellem eksempelvis hospital og kommune.

”Sørger man for at give stafetten videre, sikrer man, at alle ved, hvis der eksempelvis er tale om en borger med særlige udfordringer,” siger overlægen og understreger, at en KOL-pakke er blandt hans største håb for det kommende sundhedsudspil.

”For det vil være rigtigt, rigtigt godt for patienterne med KOL,” siger overlægen.

Tags: sundhedsreform

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk