”Det koster ekstra, og når man så oveni er et lille marked som Danmark og ikke kan sprede prisen ud på 36. millioner indbyggere, som de kan i Canada, så er det klart, at produkterne bliver dyrere,” siger Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Producent: Derfor er vores THC-olie dyrere end i Canada

Kravene til renhed og kvalitet af produkterne i den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis er så høje, at leverandørerne har måttet oprette en særlig produktionslinje til Danmark. Blandt andet derfor er produkterne dyrere end i Canada, fortæller direktør hos producenten Stenocare.

Smertelæge Tina Horsted har i en artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift udtrykte forargelse over priserne på de nye produkter fra Stenocare. Ifølge hendes erfaring ville patienterne nå op på en egenbetaling på 5000 kroner om måneden.

Men direktør Thomas Skovlund Schnegelsberg afviser, at de fleste patienter vil få en egenbetaling på 5.000 kroner om måneden.

De nye THC drops fra Stenocare er billigere end det tilsvarende produkt fra Glostrup apotek, når tilskuddet på 10.000 kroner om året er regnet med, og derfor er det forkert at sige, at de nye cannabisolier, som virksomheden denne måned har sendt i handlen, generelt er for dyre, siger Thomas Skovlund Schnegelsber.

”Når tilskuddet regnes med, er THC-olien fra Glostrup Apotek mere end dobbelt så dyr som den fra Stenocare ved en middel dosis, og patientens egenbetaling vil for behandling med vores THC-olie blive omkring 14.000 kroner om året, og ikke 62.000 kroner, som det fremgik af artiklen,” fortæller Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Tina Horsted er den læge i Danmark, der har mest erfaring med at behandle med medicinsk cannabis, og hun har ud fra sine erfaringer med en typisk dosis beregnet, at patienter i behandling med Stenocares 1:1 Drops (en blandingsolie, som indeholder 12,5 mg hhv. THC og CBD) vil få en egenbetaling på behandlingen på omkring 5.000 kroner om måneden og 62.000 kroner om året. Det fremgik ikke klart af artiklen i Sundhedspolitisk Tidsskrift, at der var tale om 1:1 Drops og ikke alle Stenocares dråber, og det er en vigtig pointe at få med, siger Thomas Skovlind Schnegelsberg, som ikke ønsker at forholde sig til Tina Horsteds vurdering af dosis.

Tina Horsted skriver i en mail, at prisen på Stenocares THC-olie gange rigtigt er langt mere rimelig end den fra Glostrup Apotek.

Hun fastholder dog, at prisen på Stenocares CBD-olie er højere end Glostrups, og beregningen på prisen for behandling med 1:1 Drops står hun også ved, og hun undrer sig over, at prisen på de danske dråbe-produkter er omkring seks gange så høj, som tilsvarende produkter i Canada, hvor behandling med medicinsk cannabis har tilladt siden 2001.

Prisforskellen er der dog flere gode forklaringer på, fortæller Thomas Skovlund Schnegelsberg. Dels fremgår den canadiske moms ikke som i Danmark af prissedlen, men lægges i stedet til ved kassen, hvilket betyder, at de canadiske cannabisprodukter koster mere, end det fremgår af prisen på den canadiske hjemmeside CannTrust. Dels køber de canadiske forbrugere produkterne direkte fra producenten, mens salget i Danmark går via en distributør og apoteket, som også lægger til prisen. Fragten af produkterne til Danmark er også dyr, fordi de skal transporteres i temperatursikrede beholdere, og ikke mindst er der helt andre krav til kvaliteten af de danske produkter, fortæller Thomas Skovlund Schnegelsberg.

”Vores produkter er væsentligt anderledes end de tilsvarende præparater på det canadiske marked. Politikerne har sat nogle kvalitetskriterier for renhed og ensartethed, som er de mest strikse i verden, og det er også grunden til, at så få virksomheder har fået godkendt produkter i løbet af de ni måneder, forsøgsordningen har været i gang,” siger han.

De strenge danske krav har blandt andet betydet, at den canadiske producent, der leverer produkter til Stenocare, har måttet oprette en speciel produktionslinje for at kunne levere til Danmark, og det har påvirket prisen, fortæller Thomas  Skovlund Schnegelsberg.

”Det koster ekstra, og når man så oveni er et lille marked som Danmark og ikke kan sprede prisen ud på 36. millioner indbyggere, som de kan i Canada, så er det klart, at produkterne bliver dyrere,” siger Thomas Skovlund Schnegelsberg.

De danske myndigheder stiller blandt andet krav om, at indholdet af virksomme stoffer ikke må variere fra pakning til pakning, og produkterne må ikke indeholde rester af pesticid. Det må de canadiske produkter godt, og i Canada kan patienterne også opleve, at der er forskel på, hvor stærkt produktet er fra gang til gang.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har luftet tanken om, at lempe på kravet om, at produkterne ikke må indeholde pesticidrester, men Stenocare har ikke foretaget beregninger på, om det kunne bringe prisen på firmaets produkter ned.

”Vi har været optaget af de regler, der er, og vi er faktisk meget enige i dem. Ideen med, at det skal være 100 procent pesticidfrit, er det eneste rigtige. Det er et receptordineret præparat, man giver til meget syge mennesker, så vi synes, at det er det helt rigtige, man gør, men det har selvfølgelig en konsekvens for prisen, og det er derfor, at vi er landet, hvor vi er,” siger Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Tags: Medicinsk cannabis, cannabis

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os