“Jeg synes, at det er beundringsværdigt, at ministeren har så stor tillid til regionerne. Jeg mener, at tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og fra min tid i hæren mener jeg, at tillid er godt, men kontrol er bedre,” sagde Jeppe Jakobsen.

Politisk sværdslag om Spinraza

Det er fortsat op til den enkelte læge at vurdere, om der skal give medicin til en patient, selv om det ikke er godkendt af Medicinrådet til standardbehandling, og selv om medicinen er ekstrem dyr. Og det er regionernes ansvar, at lægen får mulighed for at kunne gøre det.

Det sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på et samråd i eftermiddag om det ekstremt dyre lægemiddel Spinraza, der er det eneste lægemiddel til den frygtede sygdom SMA, der nedbryder muskulaturen hos patienterne.

Samrådet var indkaldt af Jeppe Jakobsen (DF), som også havde indkaldt ministeren i samråd om Spinraza 3. april.

I dag afkrævede han igen og igen ministeren svar på, hvilke sanktioner, ministeren ville have overfor regionerne, hvis en læge trods politikernes forvisninger alligevel ikke får mulighed for at kunne udøve sin frie ordinationsret, fordi medicinen simpelthen er for dyr. Det er nemlig enten lægens afdeling, lægens hospital eller regionen, der skal betale for den dyre medicin. Medicin, der ikke er standardbehandling, refunderes ikke, men koster dyrt på hospitalet.

Og igen og igen sagde Ellen Trane Nørby, at hun har fuld tillid til, at regionerne sørger for plads til, at den enkelte læge kan ordinere Spinraza, hvis lægen ud fra en faglig vurdering mener, at det kan hjælpe patienten.

“Vi har lavet en økonomiaftale, som giver en ekstra milliard kroner til regionerne i 2019, og hvori regionerne har genbekræftet, at de vil leve op til alle syv principper for prioritering af sygehusmedicin, som Folketinget har vedtaget, og som danner grundlag for Medicinrådet. Samtidig har regionernes sundhedsdirektører mødtes i april om emnet og fået lavet en vejledning til, hvordan lægerne kan afvige fra standardbehandling, og den vejledning sikrer en ensartet tilgang til det i regionerne. Men den skal have tid til at nå ud til lægerne,” sagde Ellen Trane Nørby.

Jeppe Jakobsen spurgte flere gange til, hvad en patient skal gøre, hvis patienten får nej til behandling, selv om patienten og lægen er enige om, at behandlingen er en god ide. Om der skal iværksættes en form for opfølgning eller kontrol af regionerne, en whistleblowerordning, et ankenævn eller andet.

“Jeg har tillid til, at regionerne overholder de syv principper. Det er også i regionernes interesse, at grundlaget og opbakningen til Medicinrådet ikke undermineres,” sagde Ellen Trane Nørby.

“Så det er, hvad regionerne risikerer? At mangle opbakning til en institution? Der er ingen ende på tålmodigheden?,” sagde Jeppe Jakobsen, hvorpå Ellen Trane Nørby synligt irriteret svarede, at hendes tålmodighed ikke var uden ende, og hun ville holde øje med området og lovede at holde sundhedsudvalget orienteret, hvis der var tegn på, at lægerne ikke fik lov til at bruge deres ordinationsret.

“Jeg synes, at det er beundringsværdigt, at ministeren har så stor tillid til regionerne. Jeg mener, at tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til. Og fra min tid i hæren mener jeg, at tillid er godt, men kontrol er bedre,” sagde Jeppe Jakobsen.

Europæisk samarbejde

Sundhedsminister oplyste, at hun har rejst sagen om prissætning af dyr medicin blandt kolleger i andre EU-lande.

“Problemstillingen med ublu priser på medicin gælder ikke kun Danmark, men er noget, man ser overalt i EU. Vi samarbejder med Norge og har også forsøgt at få en prisaftale med producenten af Spinraza, Biogen, sammen med Norge, men det afviste Biogen,” fortalte ministeren, der også oplyste, at Danmark knytter bånd med andre lande i Horizon Scanning-projektet.

Horizon Scanning hører under regionernes indkøbsorganisation Amgros og skal skabe et samlet overblik over nye lægemidler, indikationer og dispenseringsformer to til tre år, før et lægemiddel får markedsføringstilladelse i Danmark.

Den viden, der indsamles, anvendes bl.a. til at underbygge indkøb, optimere udbud og supportere Medicinrådet, lægemiddelkomiteer og andre sundhedsaktører.

Tags: Spinraza, spinal muskelatrofi , samråd, syvendeprincip

Like eller del denne artikel