Sundhedspolitisk Tidsskrift

Usædvanlig lang influenzasæson kostede 1644 danskere livet

Influenza-sæsonen 2017-2018 har været meget usædvanlig. Meget lang og præget af mange tilfælde, hvor influenza B dominerede. Det skriver Statens Serum Institut i en opgørelse over sæsonen.

Den samlede estimerede overdødelighed var på ikke færre end 1.644 dødsfald. Blandt voksne i alderen 15-64 år og de ældre på 65 og derover sås i 2017/18 den højeste dødelighed i hele perioden fra 2010, som er omfattet af analysen, hvorimod der blandt de yngre aldersgrupper har været sæsoner, hvor dødeligheden har været højere. 1321 af de døde var over 65 år.

Det dominerende virus var influenza B af typen Yamagata. Der var dog også en del tilfælde af influenza A, som vurderes som den alvorligste med kraftige symptomer, særligt i den sidste del af sæsonen. Af typen C blev der derimod kun registreret en eneste patient.

"Det er usædvanligt, at det er influenza B, der er det dominerende influenzavirus. Influenza B kommer oftest som en hale i slutningen af sæsonen efter influenza A og fører normalt ikke til indlæggelser og dødsfald blandt ældre," siger overlæge Tyra Grove Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, i en pressemeddelelse.

Sæsonen 2017/18 var også præget af, at sæsonens influenzavaccine havde en lavere effekt, end man have ventet. Det havde den blandt andet, fordi der var uoverensstemmelse mellem det influenza B-virus, som var i vaccinen, og det B-influenzavirus, der cirkulerede i befolkningen. Trods det forebyggede vaccinationerne dog alligevel samlet set 22 procent af infektionerne med influenza A hos ældre over 65 år og 30 procent af infektionerne med influenza B.

Influenzavaccination tilbydes hvert år gratis fra oktober til og med december til ældre over 65 år og til danskere med en kronisk sygdom. 95 procent af de patienter, der blev indlagt med influenza, tilhørte en af risikogrupperne for influenza, de fleste havde enten en kronisk lungesygdom/astma, var gamle eller havde hjertekar-sygdom.
Trods dette var 63 procent af de indlagte patienter i en risikogruppe ikke influenzavaccineret.

”Selvom influenzavaccinen i denne sæson havde en lavere effekt end ventet, er vaccination stadig det bedste våben, vi har mod influenza. Selv ved lav effekt forebygges sygdom, indlæggelser og dødsfald i befolkningen. Influenza har derudover ofte et mildere forløb, hvis man skulle blive syg, selvom man er vaccineret”, siger Tyra Grove Krause.

Næste sæsons trivalente influenzavaccine, hvis indhold af vaccinevirus anbefales af WHO, kommer heller ikke til at indeholde influenza B/Yamagata. Det skyldes, at man ikke regner med, at dette virus kommer i omløb på samme vis igen til næste sæson på grund af den massive smittespredning i denne sæson.

Tags: influenza

Like eller del denne artikel