Poul Videbech:

“Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne få dokumentation for, hvordan det foregår i almen praksis”

En undersøgelse af, hvordan det rent faktisk står til ude i almen praksis ift. at få stillet de rette diagnoser, når det handler om angst og depression.

Sådan lyder et stort ønske til et nyt forskningsprojekt fra Poul Videbech, professor, overlæge, dr.med. ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning på Psykiatrisk Center Glostrup.

Hans ønske skyldes ikke mindst august måneds DR-dokumentar ’De raske syge’, som ifølge Videbech nok satte fokus på depressionsdiagnosen, men var præget af manglende journalistisk research og helt forkerte præmisser - Med det resultat, at udsendelsen var med til at stigmatisere psykisk syge samt kritisere praktiserende læger.

”Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne få dokumentation for, hvordan det foregår i almen praksis. For det har vi forbløffende lidt viden om, og det giver plads for, at alle kan have deres egen holdning – sådan som DR også havde det,” siger han og håber, at man med dokumentationen på plads kunne komme videre til at diskutere de reelle problemer i psykiatrien ift. depression og angst.

Hellere fokus på de reelle problemer

I DR-programmet kunne man bl.a. høre, at man ikke kan stole på de praktiserende lægers evne til at stille diagnosen, og at de ikke kan skelne kærestesorg fra depression. Bl.a. fordi de kun bruger MDI-skemaet og derefter udskriver medicin, hvis scoren er høj nok. Videbech erkender, at der selvfølgelig er forskel på praktiserende læger, men understreger, at det, som lægerne på obligatoriske kurser lærer at gøre, er langt mere grundigt og omfattende, foruden at der foreligger klare retningslinjer på området.

”De mange praktiserende læger, jeg kender, er yderst samvittighedsfulde og dygtige til deres fag,” pointerer han.

De reelle problemer, som Videbech gerne vil have meget mere fokus på, handler bl.a. om hvorfor mennesker er stadig yngre, når de bliver deprimerede for første gang. Og så handler de ikke mindst om, hvorfor så mange med depression ikke får den behandling, de har behov for.

”Selv om der – som DR var det – kan være god grund til at bekymre sig over, om for mange udstyres med diagnosen let depression, berørte udsendelsen ikke det andet meget alvorlige problem, som handler om underdiagnosticering,” siger professoren og peger på en dansk undersøgelse, der viser, at blandt mennesker med svær depression – og som skal behandles med antidepressiv medicin og samtaler – er kun cirka halvdelen i behandling.

Videbechs råd:

 • For at stille diagnosen depression skal lægen gennemføre mindst to grundige samtaler med patienten med en-to ugers mellemrum. I ICD-10-klassifikationen defineres depression som en tilstand med flere samtidige symptomer, som over to uger har været til stede i generende og vedvarende grad, heraf mindst to kernesymptomer.
 • Kernesymptomerne er: Nedtrykthed, nedsat lyst eller interesse, nedsat energi eller øget trætbarhed.
 • Sværhedsgraden af depressionen skal fastslås, både af hensyn til behandlingsvalg og muligheden for at følge sygdomsudviklingen. Depressionens sværhedsgrad afgøres af antallet og intensiteten af symptomerne og bedømmes bedst gennem et klinisk skøn ud fra det kendskab, den praktiserende læge i forvejen har til patienten. En vejledende bedømmelse kan opnås ved hjælp af MDI-skemaet, som giver et talmæssigt udtryk for sværhedsgraden. Når depressionsdiagnosen er stillet, kan sværhedsgraden desuden vurderes ved hjælp af Hamiltons depressionsskala (HAM-D17 eller HAM-D6).
Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os