Positive forsøgsresultater omtales oftere end negative

Randomiserede kontrollerede forsøg med positive resultater har dobbelt så stor sandsynlighed for at blive omtalt af pressen end de studier, der har negative resultater. Og forsøg med immunterapi og målrettet behandling bliver meget oftere omtalt end studier omhandlende kemoterapi.

Det viser et studie, der blev valgt som bedste poster på ESMO 2017.

Studiet blev udført af en gruppe unge forskere i Canada, Israel, Spanien, Schweiz og Slovenien, og formålet var at undersøge pressens rolle i formidling af resultaterne af randomiserede kontrollerede forsøg i almindelige kræftformer. Forskerne undersøgte også faktorer omhandlende, hvorvidt et forsøg blev rapporteret i pressen, før det blev præsenteret på en videnskabelig konference eller offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.

Analysen omfatter 180 randomiserede kontrollerede fase III-forsøg i bryst-, kolorektal-, lunge- og prostatakræft, der blev gennemført mellem januar 2005 og oktober 2016. Mere end halvdelen (52 procent) af forsøgene blev omtalt i medierne, og mere end en fjerdedel (27 procent) blev omtalt før en videnskabelig præsentation eller offentliggørelse.

Forskerne fandt, at tidlig rapportering af forsøgsresultater i pressen var dobbelt så stor, hvis forsøgets resultater var positive, som hvis de var negative.

Næsten fem gange større sandsynlighed var der for at blive omtalt, hvis forsøget handlede om målrettet behandling sammenlignet med kemoterapi, og næsten otte gange så sandsynlig var en omtalte, hvis forsøget handlede om immunterapi frem for kemoterapi. Tre gange så sandsynlig var omtalen, hvis forsøget var i prostatakræft snarere end i brystkræft.

Forskerne sætter ud fra resultaterne spørgsmålstegn ved, om pressens læsere får et retvisende billede af udviklingen på kræftområdet.

Tags: Kliniske forsøg, ESMO, kontrollerede forsøg

Like eller del denne artikel