Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Thomas Markvart Sørensen er en af fem kandidater, som går efter at afløse Grete Christensen på formandsposten i DSR.

Formandskandidat: Dansk Sygeplejeråd skal bryde med arbejdsgiverne 

Thomas Markvart Sørensen ønsker, at Dansk Sygeplejeråd (DSR) skal frigøres fra Lederforeningen i DSR, som repræsenterer 4.000 ledende sygeplejersker. For lederne løser opgaver for arbejdsgiverne og varetager ikke altid sygeplejerskernes interesser. "Alt for ofte har Dansk Sygeplejeråd været medvirkende til løsninger, der ikke kommer landets sygeplejersker til gode, men som sikrer regeringen mest – og bedst – mulig arbejdskraft til færrest mulige penge," mener han. 

Debat

Thomas Markvart Sørensen,
sygeplejerske,
kredsbestyrelsesmedlem, Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd har i alt for lang tid spillet efter arbejdsgivernes regler og æret det politiske ønske om at tage medansvar for landets sundhedsvæsen. Det har kostet dyrt for sygeplejerskerne, som har oplevet et stigende pres på deres arbejdsvilkår, løn og faglighed. Alt for ofte har Dansk Sygeplejeråd været medvirkende til løsninger, der ikke kommer landets sygeplejersker til gode, men som sikrer regeringen mest – og bedst – mulig arbejdskraft til færrest mulige penge. 

Konsekvenserne er til at få øje på: Mange har fået nok og har forladt sundhedsvæsenet i frustration og skuffelse. Mens de af os, der er blevet tilbage, har set vores lønninger blive hægtet af i forhold til andre faggrupper med samme uddannelse og ansvar. Samtidig har man i stigende grad overtaget lægernes arbejde på hospitalerne og den specialiserede sygepleje i kommunerne. Ganske gratis for arbejdsgiver, men til stor frustration for de mange tusinde sygeplejersker, som arbejder i det danske sundhedsvæsen. 

Derfor vil jeg som formand for Dansk Sygeplejeråd arbejde for at ændre kursen og dermed sætte sygeplejerskers interesser og vilkår i centrum. Vi skal stå sammen om at kræve bedre løn- og arbejdsvilkår for alle sygeplejersker. Vi skal især prioritere de nyuddannede sygeplejersker til lønforhandlingerne. De er fremtiden, men de fortjener ikke at blive overhalet lønmæssigt af en social- og sundhedsassistent med samme anciennitet i løbet af deres første år i sundhedsvæsenet. Det er Dansk Sygeplejeråds egen skyld, at de har lavet en lønpolitik, der lader de yngre sygeplejersker betale for de ældres lønstigninger og tillæg for efter-, master- og kandidatuddannelser. 

Sygeplejerskerne skal have ny formand

Manglen på sygeplejersker og sygeplejerskers løn har i flere år præget sundhedsdebatten i Danmark, og en vigtig stemme har været Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen.

Nu har hun besluttet at stoppe som formand med udgangen af september 2023. Hvem skal afløse hende?

Afstemningen begynder 15. september og slutter 29. september.

Følgende har meldt deres kandidatur:

  • Anne Marie Holst Sommer
  • Camilla Duus Guldberg Smith
  • Dorthe Boe Danbjørg
  • Irene Charlotte Hesselberg
  • Thomas Markvart Sørensen (indlæg)

De erfarne sygeplejersker er rygraden i sundhedsvæsenet og fortjener anerkendelse og respekt, men der skal prioriteres med de få midler, regeringen vil tillade de faglige organisationer at forhandle om. Hvis der kommer ekstra penge fra Christiansborg, skal de komme alle sygeplejersker til gode på grundlønnen. Men vi skal også huske, at sygeplejerskerne ikke er de eneste dårligt lønnede med massive rekrutterings- og fastholdelsesproblemer. Derfor skal vi kæmpe sammen med vores kolleger i resten af fagbevægelsen om at gøre den samlede pose penge så stor som mulig. 

Dansk Sygeplejeråd skal også frigøre sig fra Lederforeningen, der ikke kæmper for sygeplejerskernes rettigheder og vilkår. Deres arbejdsgiveransvar kommer ikke landets sygeplejersker til gode i et samarbejde mellem de to organisationer. Dansk Sygeplejeråd skal og bør kæmpe for sygeplejerskernes rettigheder og vilkår, som ofte er i konflikt med ledernes målsætninger og rammer. Der, hvor vi kan samarbejde, skal vi gøre det, men det skal ikke være i den samme fagforening. Dansk Sygeplejeråd skal, som med andre fagforeninger, samarbejde med Lederforeningen der, hvor der er fælles interesser. Men Dansk Sygeplejeråd skal selv tage initiativ til at skabe forandringer for sine medlemmer og i et vis omfang betyder det også en mere konfrontatorisk tilgang til arbejdsgiverne.

Når Lederforeningen frigøres fra Dansk Sygeplejeråd, vil det i større omfang give begge organisationer mulighed for at varetage egne interesser alene - til alles bedste. 

Kontingentkronerne skal bruges på arbejdsmiljø, arbejdstidsregler og overenskomster frem for at lade arbejdsgiverne lokke dem fra os til forskning, innovation, opgaveglidning og øget effektivitet. Det kan aldrig blive sygeplejerskernes opgave. En rigtig fagforening skal bruge sine ressourcer på at bide arbejdsgiverne i haserne for brud på overenskomster, lokalaftaler, arbejdstidsregler, arbejdsmiljølovgivning og andre urimelige forhold. 

Det er min vision for et stærkere Dansk Sygeplejeråd, som sætter medlemmerne først. Det kræver opbakning både fra hovedbestyrelsen og fra alle landets sygeplejersker. Det er ikke en let vision at realisere. Men det er en helt nødvendig vision at kæmpe for, hvis landets sygeplejersker skal se sig selv i både faget og fagbevægelsen fremadrettet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Del artikler