Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Børn med bestemte fødselsdefekter har øget risiko for leukæmi

Et nyt forskningsstudie har vist, at visse fødselsdefekter, som ikke er relateret til kromosomer, kan være forbundet med en højere risiko for at udvikle børneleukæmi.

For eksempel fandt studiet en sammenhæng mellem defekter i fordøjelsessystemet og en type børneleukæmi kaldet akut lymfatisk leukæmi (ALL), samt mellem defekter i nervesystemet og en anden type kaldet akut myeloid leukæmi (AML).

I den nye undersøgelse, offentliggjort i "International Journal of Cancer", kiggede forskere på forbindelsen mellem fødselsdefekter, der ikke er relateret til kromosomer, og børneleukæmi. De brugte data fra "Childhood Cancer and Leukemia International Consortium", som omfattede information fra 18 spørgeskemabaserede og tre registerbaserede studier fra 13 forskellige lande. Forskerne brugte avancerede statistiske metoder, kendt som multivariable logistiske regressionsmodeller, for at beregne sandsynligheden for sammenhængen mellem forskellige typer af fødselsdefekter og leukæmi. Studiet omfattede 13.115 tilfælde af akut lymfatisk leukæmi (ALL), 2.120 tilfælde af akut myeloid leukæmi (AML) og 46.172 kontrolpersoner, som ikke havde leukæmi.

Miljømæssige faktorer

I studiet blev det observeret, at børn med leukæmi havde en højere forekomst af fødselsdefekter sammenlignet med børn uden leukæmi. I de studier, der brugte spørgeskemaer, havde 5 procent af børnene med leukæmi fødselsdefekter, mens dette tal var 4 procent blandt børnene uden leukæmi. I de studier, der brugte registre, var forskellen endnu større: 11 procent af børnene med leukæmi havde fødselsdefekter, sammenlignet med 7 procent af børnene uden leukæmi.

Forskerne fandt nogle bemærkelsesværdige sammenhænge mellem specifikke typer af fødselsdefekter og forskellige typer af leukæmi. For eksempel var der en markant forbindelse mellem defekter i fordøjelsessystemet og akut lymfatisk leukæmi (ALL), mellem hjerte- og kredsløbsanomalier og akut myeloid leukæmi (AML), samt mellem defekter i nervesystemet og AML. Disse sammenhænge var generelt mere udtalte i de studier, der brugte registre.

Til en person uden medicinsk eller videnskabelig baggrund: Forskerne bag studiet konkluderer, at deres resultater tyder på, at nogle af de samme genetiske og miljømæssige faktorer, som kan forårsage fødselsdefekter, også kan have en indflydelse på udviklingen af leukæmi hos børn. De påpeger også, at forskellene i resultaterne mellem de spørgeskemabaserede studier og de registerbaserede studier viser, hvor vigtigt det er at bruge forskellige typer af datakilder, når man undersøger denne slags sammenhænge. Dette understreger behovet for at kombinere forskellige typer af information for at få et mere fuldstændigt billede af, hvordan og hvorfor disse sygdomme opstår.

Del artikler