Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Ny forskning: Kvinder med psoriasis har sværere ved at blive gravide og risikerer flere komplikationer

Et nyt britisk studie viser, at kvinder med moderat til svær psoriasis - en hudsygdom, der kan være både fysisk og psykisk belastende - har en lavere chance for at blive gravide og en lidt højere risiko for at miste barnet under graviditeten.

Det populationsbaserede studie er publiceret i JAMA Dermatology

Forskere fra Storbritannien har samlet data fra næsten 900 klinikker over en 21-årig periode – 1998 til 2019. I alt blev 63.681 kvinder med psoriasis og 318.405 kvinder uden sygdommen undersøgt. Resultaterne viste, at fertilitetsraten for kvinder med psoriasis var lavere sammenlignet med kvinder uden sygdommen.

Analysen viste dog ingen stigning i risikoen for blødning under graviditeten, svangerskabsforgiftning eller svangerskabsdiabetes.

Psoriasis kan føre til lavt selvværd og påvirke det sociale liv, hvilket også kan have en indvirkning på kvinders fertilitet. En usund livsstil, herunder rygning og andre tilstande som depression, er også mere almindelige hos personer med psoriasis.

 

Del artikler