Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Manglende brik i brystkræft-puslespillet er opdaget

Forskere ved Harvard Medical School har identificeret en mekanisme, der styrer udviklingen af ​​brystkræft. 

Studiet, der er publiceret i det videnskabelig tidsskrift Nature, viser, at kønshormonet østrogen kan være den synder, som forårsager den molekylære dysfunktion, fordi østrogen-receptoren påvirker cellens DNA. Forskerne kalder opdagelsen den manglende brik i brystkræftpuslespillet. 

”Det er et meget solidt studie. Vi har identificeret en molekylær mekanisme, der formentlig er årsag til udviklingen af blandt andet HER2-positiv brystkræft. Det er et grundlæggende videnskabeligt gennembrud," siger Johan Hartman, professor i tumorpatologi ved Karolinska Institutet og overlæge i klinisk patologi ved Karolinska Universitetshospitalet, Sverige.

Forskergruppen bag studiet estimerer, at op imod en tredjedel af alle brystkræfttilfælde kan være forårsaget af den nyopdagede mekanisme. 

Kan bidrage til design af tests

Det nye studie viser – modsat nuværende teorier – at østrogen er involveret tidligere i udviklingen af brystkræft end først antaget; allerede ved den genomiske transformation, hvilket giver anledning til onkogenetisk aktivering. Østrogen spiller således en mere central rolle i udviklingen af ​​brystkræft, fordi hormonet direkte ændrer den måde, hvorpå cellerne reparerer deres DNA.

Opdagelsen kan få betydning for fremtidige kliniske studier og potentielt behandlingen af brystkræft, lyder det fra Johan Hartman. 

”Selvom studiet ikke har nogen umiddelbar betydning for brystkræftbehandling, kan det i fremtiden hjælpe med at udvikle designet af tests til at spore behandlingsrespons. Det kan for eksempel vise sig, at patienter med HER2-brystkræft bør have forskellig behandling afhængig af, hvilken type HER2-amplifikation, der er tale om," siger han.

Han understreger, at forskerne kun undersøgte selve mekanismen i to cellelinjer. Johan Hartman mener selv, at progesteron-receptoren kan spille en mindst lige så vigtig rolle for udviklingen af ​​brystkræft.

”Jeg synes, det er et interessant studie, der kaster lys over nye vigtige funktioner af østrogen-receptoren ud over den klassiske genekspressions-regulerende rolle,” siger han.

Onkogenetiske hot spots

De fleste brystkræftformer er drevet af hormonelle variationer, og den fremherskende opfattelse er, at østrogen fungerer som en katalysator for kræftvækst, fordi det stimulerer celledeling i normalt brystvæv. En proces, der medfører en risiko for kræftfremkaldende mutationer. Det nye studie viser imidlertid, at østrogen forårsager skader på DNA’et på en meget mere direkte måde ved at få to kromosomer til at smelte sammen. Østrogen virker både som en katalysator og en årsag til kræften.

Den nye opdagelse står i kontrast til den dominerende teori, hvor det antages, at udviklingen af kræft skyldes fejlagtig eller mangelfuld reparation af defekt DNA.

I studiet analyserede forskerne genomer fra 780 tumorprøver fra patienter diagnosticeret med brystkræft. Forskerne forventede at finde den klassiske kromosom-ændring i de fleste af prøverne, men mange af tumorcellerne havde ingen spor af dem. I stedet så de, at to kromosomer var smeltet sammen, mistænkeligt nær et onkogenetisk ’hot spot’. Da de undersøgte disse ’hot spots’ nærmere, fandt de, at områderne var lokaliseret meget tæt på de østrogenbindende områder i cellernes DNA. 

Del artikler