Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Vi bør forske mere i, om der er mennesker, for hvem cannabis er særligt skadeligt. Det ville kunne styrke forebyggende tiltag,” siger Oskar Hougaard Jefsen.

Dansk forskning tyder på, at cannabismisbrug øger risiko for at udvikle bipolar lidelse og depression

Forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet har udført verdens største undersøgelse af sammenhængen mellem cannabismisbrug og bipolar lidelse (tidligere kaldt maniodepressivitet) og depression, og undersøgelsen tyder på, at der er en sammenhæng.

Tidligere undersøgelser på, at cannabismisbrug kan øge risikoen for at udvikle skizofreni, men risikoen for andre psykiske sygdomme har indtil videre været knap så godt belyst. Den nye forskning på området er publiceret i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Registerdata fra flere end seks millioner danskere indgår i studiet, som tegner et billede af, at et misbrug af cannabis kan øge risikoen for både psykotisk og ikke-psykotisk depression og bipolar lidelse. Data kommer fra landsdækkende sundhedsregistre som Landspatientregisteret, Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister og Lægemiddelstatistikregisteret.

”Når vi tager højde for forskelle i bl.a. køn, alder, socioøkonomi og familiehistorik, ser vi, at cannabismisbrug er forbundet med næsten en fordoblet risiko for at udvikle depression og to-tre gange højere risiko for at udvikle bipolar lidelse hos både mænd og kvinder,” siger ph.d.-studerende og førsteforfatter på studiet Oskar Hougaard Jefsen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. 

Ifølge Sundhedsstyrelsen har hver tredje dansker under 25 år røget hash, men den nye undersøgelse fokuserer dog kun på personer, som er registreret med en misbrugsdiagnose - for eksempel fordi de har været i kontakt med behandlingssystemet eller det øvrige sundhedssystem.

”Resultaterne maner til forsigtighed, når det gælder brug af cannabis. Det gælder både for mennesker, der er i forhøjet risiko for psykisk sygdom, og for politikere og andre beslutningstagere, som diskuterer mulighederne for legalisering af cannabis,” siger Oskar Hougaard Jefsen.

Et stigende antal lande legaliserer produktion og salg af cannabis til medicinsk og rekreativt brug. Siden 2018 har praktiserende læger i Danmark kunnet udskrive recepter på lægemidler baseret på cannabis til patienter som et led i en forsøgsordning, der også giver virksomheder og privatpersoner mulighed for at producere cannabis til medicinsk eller industrielt brug.

Studiets resultater er værd at tage med i overvejelserne, når det gælder legalisering og kontrol af cannabisbrug, mener Oskar Hougaard Jefsen.

”Vi bør forske mere i, om der er mennesker, for hvem cannabis er særligt skadeligt. Det ville kunne styrke forebyggende tiltag,” siger han og tilføjer, at der især er behov for mere viden om de dosisafhængige effekter af cannabisbrug på hjerne, kognition og adfærd og identifikation af risikofaktorer for overgang fra cannabismisbrug til psykiatriske lidelser.

På trods af indikationerne i studiet, er det dog vigtigt at understrege, at det ikke er endegyldigt bevist, at cannabis forårsager de nævnte psykiske sygdomme, pointerer Oskar Hougaard Jefsen.

Han kan for eksempel ikke udelukke, at en udiagnosticeret depression eller bipolar lidelse har ført en del af personerne i registerundersøgelsen til et cannabismisbrug – så sygdommen har resulteret i misbruget og ikke omvendt.

”Men når vi ser en forhøjet sygdomsrisiko – selv 10 år efter cannabismisbrugsdiagnosen er registreret – så tror jeg ikke, at selvmedicinering kan være hele forklaringen. Det virker usandsynligt, at så mange skulle gå med udiagnosticeret sygdom så længe,” siger han.

For at få et endegyldigt bevis ville kræve et lodtrækningsforsøg, hvor man satte en gruppe mennesker til at ryge store mængder cannabis for at se, om de var i højere risiko for at udvikle psykisk sygdom på sigt.

"Sådan et studie ville selvfølgelig være uetisk,” siger han.

Del artikler