Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Resultaterne af studiet indikerer, at patienter med COVID-19 også i fremtiden bør overvåges i mindst et år efter at være kommet sig. Dette med henblik på at diagnosticere kardiovaskulære komplikationer, som er en del af langvarig COVID-19,” siger professor Ian C.K. Wong.

COVID-19-patienter har forhøjet risiko for død i mindst 18 måneder efter infektion

COVID-19 er forbundet med markant højere risiko for hjerte-kar-sygdom og død – både på kort og på lang sigt.

Sammenlignet med personer, som ikke har haft COVID-19, er sandsynligheden for, at COVID-19-patienter dør, op til 81 gange højere i løbet af de første tre uger af infektionen – og risikoen forblev fem gange højere op til 18 måneder efter infektionen.

COVID-19-patienter var i højere risiko for at udvikle adskillige hjerte-kar lidelser sammenlignet med de deltagere i studiet, som ikke var smittede. De kardiovaskulære tilstande bidrager til den forhøjede risiko for død.

Studiet sammenlignede forekomsten af kardiovaskulære tilstande og død hos smittede versus ikke-smittede rekrutteret til studiet før december 2020, hvor vacciner ikke var tilgængelige. Flere end 7.500 patienter med COVID-19-infektion diagnosticeret fra 16. marts 2020 til 30. november 2020 blev identificeret via UK Biobank. Hver patient blev matchet med ti personer uden COVID-19. De 70.000 ikke-inficerede deltagere lignede COVID-19-gruppen både i forhold til alder, køn, rygning, diabetes, forhøjet blodtryk, kardiovaskulære og andre sundhedsmæssige forhold, BMI og etnicitet. I alle tre grupper var gennemsnitsalderen 66 år, og der var næsten lige mange kvinder og mænd.

Alvorlig hjerte-kar-sygdom

Studiets førsteforfatter, professor Ian C.K. Wong fra University of Hong Kong forklarer:

"Den store kontrolkohorte havde til formål at udelukke effekten af, at rutinemæssige sundhedsydelser blev reduceret eller annulleret under pandemien, hvilket kunne tænkes at føre til forværret helbred og øget dødelighed selv hos ikke-smittede."

Patienter med COVID-19 var omkring fire gange mere tilbøjelige til at udvikle alvorlig hjerte-kar-sygdom i den akutte fase og risikoen var hele 40 procent højere i den postakutte fase. Sammenlignet med ikke-smittede individer var risikoen for død hos COVID-19-patienter op til 81 gange højere i den akutte fase og fem gange højere i den postakutte fase.

COVID-19-patienter havde en større sandsynlighed for flere kardiovaskulære tilstande sammenlignet med ikke-smittede deltagere i studiet – både på kort- og på langt sigt. Tilstandene kunne være blodprop i hjertet, koronar hjertesygdom, hjertesvigt og blodprop i de dybe vener i benene eller bækkenet. Risikoen for nogle kardiovaskulære tilstande – for eksempel stroke og hjerteflimmer – var forhøjet hos COVID-19-patienter, men udelukkende på kort sigt.

"Resultaterne af studiet indikerer, at patienter med COVID-19 også i fremtiden bør overvåges i mindst et år efter at være kommet sig. Dette med henblik på at diagnosticere kardiovaskulære komplikationer, som er en del af langvarig COVID-19,” konkluderer professor Ian C.K. Wong.

Del artikler