Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Niels Würgler Hansen er fritstillet.

Fyrede Niels Würgler Hansen får stort økonomisk plaster på såret

Da regionsrådet i Region Sjælland i august besluttede at fusionere Sjællands Universitetshospital og Nykøbing Falster Sygehus kostede det direktøren for Sjællands Universitetshospital, 51-årige Niels Würgler Hansen, jobbet. Nu får han et stort økonomisk plaster på såret.

Selv om han ifølge en indgået fratrædelsesaftale er fritstillet og ikke længere skal møde op på chefkontoret, får han løn til og med marts måned 2024, viser en aktindsigt, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har fået. Derefter får han udbetalt 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Det bliver altså til 19 måneders løn til 149.307 kroner inkl. pension pr. måned. I alt 2,84 millioner kroner.  

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede i august enstemmigt, at der skal ske en fusion mellem Nykøbing F. Sygehus og Sjællands Universitetshospital. Direktionen i Region Sjælland udpegede dagen efter Ricco Norman Dyhr, som i dag er direktør for Nykøbing F. Sygehus, til at løfte opgaven med at få det udfordrede akutsygehus i Nykøbing til at smelte sammen med det store universitetshospital i Køge. Det betød, at den nuværende direktør for Sjællands Universitetshospital, Niels Würgler Hansen, blev vraget. 

Niels Würgler Hansen, 51, har været sygehusdirektør for Sjællands Universitetshospital siden 2019. Før den tid har han været centerdirektør for Hjertecentret på Rigshospitalet, kontorchef i Finansministeriet, centerchef i Sundhedsministeriet og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Han er uddannet cand.scient.pol. 

Ricco Norman Dyhr, 50 år, blev i 2016 vicedirektør på Nykøbing Falster Sygehus og året efter sygehusdirektør. Før den tid var han  ansat som chefkonsulent i selve regionshuset i Sorø og arbejdede derefter nogle år som koncernsekretariatchef i Region Sjælland. Han er uddannet som

Beslutningen om at vrage Niels Würgler Hansen til fordel for Ricco Norman Dyhr baserer sig på et forarbejde i forsommeren og sommeren, hvor direktionen med ekstern konsulentbistand fra Zeuthen Storm blandt andet har beskrevet opgave- og kompetenceprofil (se boks nederst i artiklen) for den kommende sygehusdirektør og givet et bud på, hvordan den ideelle kandidatprofil ville se ud.

En profil, som direktionen i Region Sjælland tilsyneladende syntes passede bedst med Ricco Norman Dyhr.

 

 Ricco Norman Dyhr bliver direktør for det hele. 

 

Forud for den endelige afgørelse om fusion i regionsrådet valgte Ricco Norman Dyhr lidt usædvanligt for en embedsmand at blande sig i debatten om sygehusfusionen.

"Jeg er utroligt bange for, at det her ikke er bæredygtigt som akutsygehus længere, hvis vi ikke gennemfører en sammenlægning. Det har været min store bekymring længe. Derfor har jeg længe arbejdet for en fusion, der netop sikrer, at vores sygehus bliver ved med at være akutsygehus. Det her er nødvendigt, fordi vi har massiv mangel på læger og sygeplejersker," sagde han til TV2 ØST forud for regionsrådsmødet.
Fra opgave- og kompetenceprofilen: Den ideelle kandidatprofil for en sygehusdirektør

Afgørende kompetencer  

Erfaringsbaseret


• Erfaring med sundheds-/ sygehusområdet - gerne fra flere forskellige institutionelle kontekster
• Erfaring med samarbejde på tværs af organisatoriske enheder, gerne udmøntet i konkrete nye samarbejdskonstruktioner
• Erfaring med behovsstyret drift eller udvikling af dette
• Erfaring med teknologisk innovation og succesfuld implementering
• Erfaring med at skabe og vedligeholde attraktive arbejdspladser
• Erfaring med udvikling af virtuel kommunikation
• Erfaring med rekruttering og fastholdelse
• Erfaring med udvikling af faglige miljøer, gerne i et internationalt perspektiv
• Erfaring med økonomisk effektivisering
 
 
Personlige egenskaber
• Samarbejdsevne, og en personlig evne til at få sundhedsprofessionelle til i øget grad at samarbejde med andre specialer og faggrupper
• Netværksskabelse - både på individuelt og organisatorisk niveau
• Kommunikationsevne - i nære sammenhænge, større forsamlinger og på sociale medier
• Udviklingsorienteret/innovativ - både konkret, nært og på længere sigt
• Evne til at skabe følgeskab
• Energi til at skabe forandring
• Evne til tydeligt at udvise engagement
• Ambition - på egne og organisationens vegne
• Fagligt stærk og tydelig
 
Afgørende personlige ledelsesværdier 
• Udvikling af et stærkt fagligt miljø (fx dokumenteret ved klinisk kvalitet)
• Rekruttering og kompetenceudvikling (fx dokumenteret ved trivselsdata og antal ansøgere til stillinger)
• Tværgående samarbejde (fx dokumenteret ved etablerede samarbejdsaftaler)
• Kvalitetsudvikling (fx dokumenteret ved indførelse af nye behandlingsformer/ øget ambulant behandling mm)
• Kræftventetider og behandlingsgaranti (fx dokumenteret ved ventetider)
• Patientsikkerhed (fx dokumenteret ved antal af utilsigtede hændelser)
• Patienttilfredshed (fx dokumenteret ved LUP tal)
 
Kilde: Zeuthen Storm: Kompetance- og personprofil, sygehusdirektør (skaffet via aktindsigt)


 

 

 

Relaterede artikler

Del artikler