Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Generelt skal danskerne lige nu vente 65 dage på en operation. Længst er ventetiden i Region Hovedstaden, hvor borgerne i gennemsnit skal vente 71 dage.

Ventetiden på operation er steget med 50 procent på under tre år

Patienterne skal vente væsentligt længere på operationer end tidligere, og sundhedsminister Sophie Løhde (V) forventer, at ventetiden vil stige endnu mere den kommende tid.

Ventetiden på operationer er steget med cirka 50 procent – fra 43 dage til 65 dage – fra 1. kvartal 2020 til 4. kvartal 2022, viser en ny indikator fra Sundhedsdatastyrelsen over ventetider på operationer og kikkertundersøgelser. Hidtil har Sundhedsdatastyrelsen kun opgjort erfarede ventetider for behandlinger under et, men fremover vil styrelsen løbende offentliggøre ventetid specifikt for operationer.

Den nye indikator opgør et samlet tal for al kirurgisk behandling i sygehusvæsenet. Men derudover vil der fremover blive offentliggjort tal for erfaret ventetid for foreløbig fem udvalgte operationer. Det gælder operationer for brok, galdesten, kunstig hofte og knæ samt meniskoperation, men der vil komme flere operationer til.

Blandt de omfattede operationer er ventetiden på kunstigt knæ længst. Her ventede patienterne i gennemsnit i over 100 dage i 2022. Til sammenligning var ventetiden i 1. kvartal 2020 på 70 dage. 

Ventetiden er opgjort som tiden fra henvisning til behandling til behandlingen starter. Dvs. ventetid til eventuel forudgående udredning ikke er talt med, men kun selve ventetiden til behandling. Derudover indgår patienters selvvalgte ventetid – for eksempel udskydelse af operation til efter ferie – ikke. 

»For mange patienter må vente i alt for lang tid på en operation. Det er naturligvis utilfredsstillede,« siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til hjemmesiden.

Hun forventer, at den nye akutplan, som regeringen og Danske Regioner indgik i februar i år, vil være med til at forkorte ventetiderne. Her aftalte parterne, at ventetiden på operationer skal nedbringes inden udgangen af 2024, så de erfarede ventetider er normaliseret i forhold til niveauet før COVID-19-pandemien. 

"Akutplanen er ikke et quick fix, som fra den ene dag til den anden reducerer ventetiderne, og derfor er jeg desværre heller ikke overrasket over, at der er sket en stigning i ventetiderne”, siger Sophie Løhde og fortsætter:

”Den kommende tid kommer vi formentlig til at se, at ventetiderne vil stige yderligere, fordi flere indkaldes til en operation. Men efterhånden som de nye initiativer fra akutplanen slår igennem, forventer jeg, at aktiviteten på sygehusene vil stige, og at flere hurtigere får gennemført den operation, de venter på.”

Ventetiden svinger meget efter, hvor man bor henne. Bor man for eksempel i Roskilde og dermed Region Sjælland er den gennemsnitlige ventetid på 52 dage, mens den få kilometer derfra i Region Hovedstaden er på 71 dage. 

 

Se tallene på eSundhed

ventetider

Del artikler