Sundhedspolitisk Tidsskrift

Flere lægemidler kan blive vurderet direkte i en behandlingsvejledning

Nu kan flere lægemidler blive vurderet via en direkte indplacering i en behandlingsvejledning, uden at Medicinrådet først har anbefalet lægemidlet

Det skriver Medicinrådet på sin hjemmeside.

Indtil nu har lægemiddelvirksomheder kun kunnet ansøge Medicinrådet om at få et nyt lægemiddel vurderet ved en direkte indplacering i en behandlingsvejledning, hvis lægemidlet var lige så godt som de lægemidler, der allerede var ligestillede i en behandlingsvejledning. Forskellen er, at nu kan også lægemidler, som af særlige årsager ikke kan ligestilles med de øvrige lægemidler, eksempelvis pga. sikkerhedshensyn, blive vurderet på denne måde.

Tidligere skulle virksomheder med lægemidler, der ikke kunne ligestilles, først ansøge om at få deres lægemiddel anbefalet – også selvom Medicinrådet allerede havde en behandlingsvejledning på området. Herefter skulle virksomheden vente på, at deres lægemiddel blev indplaceret i behandlingsvejledningen, når den efterfølgende blev opdateret. Nu kan anbefaling og indplacering i behandlingsvejledningen ske i samme proces.

Med den ændrede proces vil flere lægemidler kunne blive vurderet via en direkte indplacering, hvilket har været et ønske fra både Medicinrådet og lægemiddelvirksomhederne.

Medicinrådet kan også selv beslutte, at et lægemiddel skal vurderes ved en direkte indplacering i en behandlingsvejledning – også selvom virksomheden ønsker en anden proces.

Lægemidler, som forventes at være bedre end den nuværende standardbehandling i Danmark, skal fortsat vurderes i den almindelige proces for nye lægemidler.

Virksomheder skal angive ønske om vurdering via en direkte indplacering i en behandlingsvejledning, når de indsender en anmodning om vurdering. Medicinrådets sekretariat er i gang med at udarbejde et specifikt ansøgningsskema til den proces.

 

Like eller del denne artikel