Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Jeg har rakt hånden ud gentagne gange og opfordret til dialog, både på folkemødet i Bornholm og i flere andre fora. Men PLO svarer via læserbreve og debatindlæg eller prøver at få lavet lovindgreb i stedet," siger Thomas Helt.

Han driver 40 lægehuse: Praktiserende Lægers Organisation vil ikke være i stue med os

LÆGEDAGE: Praktiserende Lægers Organisation (PLO) skylder at tage en åben diskussion om moderne klinikdrift, mener Thomas Helt fra partnerskabsklinikkerne alles Lægehus. Men han oplever, at hans invitation til dialog bliver overhørt. 

Lægedage

Lægedage, der afholdes hvert år i uge 46, er de praktiserende lægers største efteruddannelsesbegivenhed. Også yngre læger, andre speciallæger samt praksispersonale samles hvert år i Bella Center. 

For første gang siden 2019 vil Lægedage 2022 blive helt uden corona-restriktioner  

Thomas Helt driver som CEO for alles Lægehus omtrent 40 lægehuse i hele landet, tilsammen betjener disse klinikker 130.000 patienter.

Alligevel er han heller ikke i år ikke inviteret med på Lægedage 2022, hvor praktiserende læger fra hele landet mødes.

Hvis man er uddannet almenmediciner og ansat hos alles Lægehus, kan man deltage jævnbyrdigt i det faglige program, men Thomas Helt efterlyser muligheden for en debat med eksempelvis PLO-formand Jørgen Skadborg, der ifølge direktøren sjældent forbigår en mulighed for at angribe hans forretningsform i pressen.

”Jeg har rakt hånden ud gentagne gange og opfordret til dialog, både på folkemødet i Bornholm og i flere andre fora. Men PLO svarer via læserbreve og debatindlæg eller prøver at få lavet lovindgreb i stedet. Det er da ikke et udtryk for samarbejdsvilje, selvom vi er sammen om at tage os bedst muligt af danske borgere og patienter. Er man bange for at blåstemple os blot ved at byde os inden for i Bella Center?" spørger Thomas Helt. Han har en række spørgsmål, han gerne tog en drøftelse med PLO om.

Det er heller ikke muligt for alles Lægehus’ søsterselskab VikTeam at udstille under Lægedage, heller ikke selvom vikarbureauet også rekrutterer til PLO-praksisser især i forbindelse med feriedækning.

Et af de emner, Thomas Helt gerne tog en konstruktiv debat om, er brugen af sundhedsdata i almen praksis.

”PLO’s måde at arbejde med klynger på er ikke konsistent, og der er stor forskel klyngerne imellem på landsniveau. Vi har en ansøgning liggende hos Danske Regioner omkring dannelse af sundhedsklynger, men vi forventer, at PLO vil stille sig imod det, da vores klynger ikke vil foregå på PLO’s præmisser.  Hos alles Lægehus samarbejder vi med Syddansk Universitet omkring data, og vi ved fra de forskere, at vi via vores praksismodel kan tilbyde et godt samarbejde, som i høj grad kan bidrage til at skabe værdifuld empiri, fordi vi har rigtig godt styr på vores data og håndterer det ensartet på tværs af alle praksisser, ” siger Thomas Helt. Det kunne derfor være spændende at tage den diskussion om kvalitet, konsistens og data med PLO til et stort møde som eksempelvis Lægedage 2022, mener Thomas Helt.

Oplever usande påstande 

Thomas Helt efterlyser også en debat om, hvorfor klinikker som alles Lægehus skal have et suspekt klingende prædikat som ’stråmandsklinik’, når de opfylder et behov både hos borgere og læger og andre former for klinikdrift som eksempelvis regionsklinikker, der ikke er solopraksis, tilsyneladende går fri.   

”Jeg har masser af praktiserende læger ansat, som oplever, at det at arbejde i et lægehus som vores er det helt rigtige for dem. Jeg må minde om, at de vælger den form for ansættelse fuldstændig frivilligt. Er PLO-formand Jørgen Skadborg muligvis ude af trit med sin egen forening?” spørger Thomas Helt.

Han henviser også til sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter VIVE, der har udtalt til TV Midtvest, at vi ikke ved ret meget om, hvad der egentlig udgør sundhedsfaglig kvalitet for borgeren.

”Der er slet ikke tilstrækkelig data til at afgøre, om den ene lægeklinik-form er bedre for patienten end den anden,” har sundhedsøkonomen udtalt og tilføjet, at ”det bliver ren skyggefægtning.”  

Thomas Helt oplever, at PLO er for dårlige til at forholde sig til fakta. Han finder endda direkte forkerte påstande i en PLO-analyse fra juni om kontinuitet i almen praksis.

“Ejerlægen virker altså aldrig i disse klinikker,” står der med henvisning til kliniker som alles Lægehus.  ”I langt hovedparten af §9stk. 7-klinikker er driften af klinikkerne overladt til en privatejet koncern.”

Dette citat fra artiklen er en direkte usand påstand uden kilde, lyder det fra alles Lægehus. ”I flere, måske endda størstedelen, af vores klinikker arbejder ejerlægen deltid og enkelte steder fuldtid, det er derfor en både misvisende og usand påstand,” siger Thomas Helt. Andre studier om kontinuitet, sikkerhed og tillid fra Norge og Canada, der bliver brugt som argumenter for en traditionel almen praksismodel, er man hos alles Lægehus ikke overbevist om, kan overføres til danske forhold på den måde, som PLO har gjort i deres analyse. Han afviser også, at klinikker alene bemandet af ansatte læger, der samlet betjener 219.000 danskere, presser den danske praksismodel, som PLO hævder i deres analysepapir. ”Kan man forestille sig, at det er mangel på udvikling og evne til at følge med efterspørgsel fra arbejdsmarkedet, der i virkeligheden presser den traditionelle model,” spørger han i stedet.

Hvad er PLO’s ambition 

Alt i alt har direktøren en voksende bunke spørgsmål, som han gerne drøftede med PLO.

Og der er ifølge Thomas Helt også mere overordnede spørgsmål, som organisationen skylder svar på.

”Hvad er egentlig PLO’s ambition i en sundhedsreform? PLO har siddet med sit mandat i lang tid, men sundhedssektoren har brug for en reform. Og nej, jeg taler ikke om flere penge men reorganisering. Det er nødvendigt, uanset, hvilken regering der kommer til magten. For den eksisterende model virker ikke. Den traditionelle struktur kræver, at lægerne håndterer projektledelse, HR, IT-drift, IT-sikkerhed, GDPR, indkøbsaftaler og mere, når de skal etablere klinik. Der ligger altså meget arbejde bag en klinikopstart. For nu bare at tage et enkelt eksempel, så kender jeg flere solopraksisser i hovedstaden, som ikke engang vil blive godkendt til at drive almen praksis i dag ved en nyovertagelse, fordi de ligger over stueplan og dermed ikke er handicapvenlige. Her vil der altså blive tilføjet enten et byggeprojekt eller en klinikflytning til paletten af ting, som den nye læge skal forholde sig til,” siger Thomas Helt. 

Han afslutter:

”PLO bør forholde sig til indholdet i det nuværende system og herunder, hvordan vi styrker og udvikler dette, så vi imødekommer de kommende lægers forskellige ønsker og behov til deres arbejdsliv.”

 

 

Læs Jørgen Skadborgs svar:

 

 

 

Fra Twitter:

lægedage

Like eller del denne artikel