Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Finansminister Nicolai Wammen (Soc.) og formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (Soc.).

Vedtaget fredag aften: Stram aftale om regionernes økonomi for 2024

Regeringen og Danske Regioner indgik fredag aften en aftale om regionernes økonomi for 2024.

Aftalen vil løfte sundhedsområdet med 1,35 milliarder kroner, skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse

Aftalen betyder samtidig, at regionerne skal finde besparelser til administration på 300 millioner kroner næste år. Dermed er der ca. 1,1 milliarder kroner ekstra til næste år. Men regionernes økonomi er samtidig belastet af inflationen tilbage fra 2022, som ikke er blevet dækket af regeringen. Denne regning er opgjort til 1,1 milliarder i den nye aftale.

Regionernes formand Anders Kühnau (Soc.) lægger ikke skjul på, at han er bekymret for især udviklingen i udgifterne på medicin, som risikerer at udhule de midler, der er afsat til at følge med det stigende antal ældre.

"Den besparelse bekymrer mig"

Besparelserne på 300 millioner kroner til administration  skal gå til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn- og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd, skriver ministeriet. Det giver ca. 65 millioner kroner i administrative besparelser alene i Region Midtjylland, hvor Anders Kühnau også er formand. 

"Den besparelse bekymrer mig, for administration er ikke lig unødigt bureaukrati. Administration letter arbejdet for det personale, der har borgerkontakt, så det er vigtigt nu at finde besparelser, der i videst muligt omfang undgår at vælte administrative opgaver over på en i forvejen meget travl gruppe," siger Anders Kühnau.

Regeringen har tidligere afsat to milliarder kroner i 2022-2024 med aftalen om akutplanen, der giver regionerne penge til at normalisere ventetiderne, gøre akutmodtagelserne mere robuste og styrke produktiviteten og aktiviteten i sygehusvæsenet. Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om, at der flyttes 350 millioner kroner fra akutplanen fra 2024 til 2023. Det skal bidrage til, at afviklingen af ventelisterne ikke går i stå.

Derudover er der prioriteret 232 millioner for 2024 og 2025 til et samlet tilbud for patienter, som både er psykisk syge og har problemer med misbrug. Den del blev forhandlet på plads i går:

Ifølge finansminister Nicolai Wammen (Soc.) så er der alt ialt tale om "meget store investeringer i sundhedsvæsenet".

"Aftalen kommer oveni de fem milliarder kroner, som regeringen afsatte til den store sundhedspakke og kræftplan, der blev præsenteret for nylig. Samlet set er der tale om meget store investeringer i vores sundhedsvæsen. Vi har samtidig aftalt et økonomisk ansvarligt regionalt anlægsniveau, som skal ses i sammenhæng med, at dansk økonomi fortsat er ramt af høj inflation," siger Nicolai Wammen (Soc.).

Når det gælder anlæg blev det til et beskedent løft i forhold til sidste år, nemlig 3,35 milliarder kroner. I 2025 stiger løftet til 3,75 milliarder. Det er højere end sidste år.

Holder skindet på næsen, men...

Danske Regioner betegner selv aftalen som "meget stram" og som en aftale, der kun lige sikrer, at regionerne holder skindet på næsen det næste år.

Udgangspunktet for forhandlingerne var, at regionerne er hårdt ramt af stigende medicinudgifter og inflation. De stigende udgifter har ædt de ekstra penge, som sundhedsvæsnet har fået tilført de senere år. Regionernes tilskud til danskernes medicin har i 2022 givet en ekstraregning på 450 millioner kroner, og stigningen ser ud til at fortsætte ind i 2023. Halvdelen af stigningen i 2022 skyldes medicin med diabetesmedicinen semaglutid, som også bruges mod fedme.

"Vi var forberedt på, at forhandlingerne ville blive hårde. Og vi har måttet kæmpe for hver eneste krone til sundhedsvæsenet. Derfor er jeg også godt tilfreds med, at vi trods alt er landet med en fornuftig aftale. Det skylder vi patienter og pårørende," siger Anders Kühnau.

I kølvandet på sundhedspakken

Forhandlingerne om næste års økonomi i regionerne fandt sted få dage efter, at regeringen havde offentliggjort en sundhedspakke, som tilfører fem milliarder kroner til sundhedsvæsnet i de kommende år. Penge, som kommer ud over de tre millarder kroner til psykiatrien, som begynder at blive indfaset fra 2024 og frem mod 2030.

"Det er en nødvendig saltvandsindsprøjtning på den lange bane. Men her og nu ser vi ind i en stram aftale. Regionernes økonomiske situation betyder, at det flere steder vil være nødvendigt at foretage svære prioriteringer," siger Anders Kühnau.

Også de andre regioner er fredag aften ude med pressemeddelelser, hvor regionsformændene kalder aftalen for "stram".

"Det er aftalt at kigge på styringen omkring medicinudgifterne. For os i Region Sjælland er det helt afgørende at få drøftet de stigende udgifter til medicin i et bredere folkesundhedsperspektiv, og jeg vil arbejde for, at vi får sat os om samme bord for at kigge på det," siger formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen (Soc.)

Tanja Nielsen, sektorformand i FOA, siger, at hun er stærkt bekymret.

”I aftaleteksten kan man læse om mange penge ude i fremtiden – faktisk otte milliarder ekstra i 2030, hvis man tæller psykiatripengene med. Men her og nu er der nærmest ikke noget ekstra til sundhed. Det er stærkt bekymrende, for alle kan se, at vores sundhedsvæsen står midt i nogle voldsomme udfordringer,” siger hun.

 

Fakta: Oversigt over hovedelementer i aftalen

  • Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med i alt 1,35 mia. kr. i 2024. Samtidig tilføres der 67 mio. kr. i 2024 og 165 mio. kr. i 2025 og frem til psykiatrien med aftalen.

  • Med henblik på at skabe øget forudsigelighed er parterne enige om, at der ekstraordinært aftales en anlægsramme for øvrige anlægsudgifter for hhv. 2024 og 2025. Med aftalen udgør det fastsatte loftsbelagte niveau for øvrige anlægsudgifter (brutto) 2,5 mia. kr. i 2024 og 2,9 mia. kr. i 2025 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Hertil indgår i begge år 50 mio. kr. til investeringer i styrket cybersikkerhed i regionerne og 800 mio. kr. til investeringer i IT og medicoudstyr.

  • Anlægsniveauet til kvalitetsfondsbyggerierne er fastsat med afsæt i et realistisk skøn for afløbet i 2024, svarende til 3,6 mia. kr.

  • Reduktion af regionernes udgifter til administration med 0,3 mia. kr. i 2024 med henblik på at frigøre ressourcer til løn- og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

  • Etablering af et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og Danske Regioner, der skal understøtte regionernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

  • Enighed om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Dertil enighed om at omlægge de særlige pladser til 88 pladser i et længerevarende regionalt tilbud i den almene psykiatri målrettet samme målgruppe.

  • Regeringen har ekstraordinært løftet regionernes likviditet med 1,5 mia. kr. i 2024 samt forhøjet regionernes pulje til refinansiering af regionale afdrag med 300 mio. kr. ekstra i 2024.
Del artikler