Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Afgørende for, hvor store besparelser vi opnår på patentudløb, er, at Amgros, regioner, sygehusapoteker og lægemiddelkomiteer er forberedte på at skifte til nye generiske lægemidler. Her betyder det meget, at vi i Danmark har et godt, koordineret og tæt samarbejde," siger administrerende direktør i Amgros, Flemming Sonne.

Danmark sparede sidste år 165 mio. kroner på et enkelt lægemiddel, som mistede patent

Det danske sundhedsvæsen sparede sidste år 300 millioner kroner på patentudløb af medicin. De fleste af pengene blev sparet på et enkelt lægemiddel mod knoglemarvskræft, Revlimid (lenalidomid).

Det oplyser regionernes indkøbsorganisation Amgros.

Når politikere og embedsfolk skal se på udviklingen i de samlede medicinudgifter på hospitalerne over tid, er knoglemarvskræft (myelomatose) da også et område, som i stigende grad tiltrækker sig opmærksomhed, fordi det har snabelen nede i pengekassen. Udgifterne til lægemidler, som anvendes til behandling af knoglemarvskræft, er vokset fra at udgøre cirka 63 millioner kroner tilbage i 2010 til at udgøre hele 792 millioner kroner i 2020. Udgifterne til lægemidler på området er dermed steget fra at udgøre cirka én procent af de samlede lægemiddeludgifter på hospitalerne i 2010 til i 2020 at udgøre cirka ni procent af de samlede lægemiddeludgifter ifølge Amgros´markedsovervågning fra 3. kvartal 2021.

De dyreste lægemidler på området er Darzalex (daratumumab) og Revlimid. Siden 2017, som var første hele år, hvor daratumumab var på markedet, er over halvdelen af udgifterne på området anvendt til disse to lægemidler. I 2020 var det endda hele 75 procent af udgifterne til behandlingen af myelomatose, som blev brugt på disse to lægemidler.

Revlimid mistede patent

Men sidste år udløb patentet for Revlimid i juni, og når et lægemiddel mister patent, er ladeporten åben for, at andre firmaer kan byde ind med biosimilære eller generiske lægemidler.

"Afgørende for, hvor store besparelser vi opnår på patentudløb, er, at Amgros, regioner, sygehusapoteker og lægemiddelkomiteer er forberedte på at skifte til nye generiske lægemidler. Her betyder det meget, at vi i Danmark har et godt, koordineret og tæt samarbejde – også, når vi skal implementere nye aftaler på generiske og biosimilære lægemidler. Det er med til at sikre, at regionerne hurtigt kan høste besparelserne ved patentudløb. Besparelser, som i sidste ende kommer patienterne til gode i form af mere sundhed for pengene," siger administrerende direktør i Amgros, Flemming Sonne.

Det er Amgros, som holder øje med alle forestående patentudløb, selv om de kan være svære at holde styr på. Amgros er nemlig af og til ude for, at patentudløb ikke falder på de tidspunkter, kilderne i første omgang anslog – måske fordi leverandørerne anvender patenter ganske aktivt i deres strategiske planlægning. 

"Når vi først har konstateret, at et patentudløb rent faktisk er reelt, starter hele arbejdet med at tilrettelægge et udbud, som ligger så tæt som muligt på patentudløbsdatoen, og som opfylder de behov og ønsker, de mange interessenter omkring lægemidlet har. Det gælder både sygehusapoteker, klinikerne og leverandørerne. En vigtig del i arbejdet med at tilrettelægge vores udbud efter patentudløb er at beslutte, hvor længe det første udbud skal vare. Skal det være langt eller kort? Her er vi i tæt dialog med kommende leverandører, som gerne vil sikre sig en aftalelængde, som gør, at de har mulighed for at opbygge de rette mængder af lægemidlet på deres lagre," siger Flemming Sonne.

I forhold til udløbet på patentet for Revlimid havde interesserede firmaer allerede fra 21. februar 2022 fået lov til at byde ind i et kort udbud på ca. fire måneder indtil det officielle patentudløb. Ikke alle leverandører havde opnået markedsføringstilladelse på alle styrker, og derfor blev udbuddet opdelt i lavfrekvente og højfrekvente styrker for at skabe mest konkurrence. 

Efter det korte udbud, kom der et lidt længere på seks måneder, som blev forlænget yderligere to måneder – altså til otte måneder i alt. Derefter kom endnu et udbud, så der var i alt tre skift af lægemiddel i klinikken på 14 måneder. 

For lægerne på de hæmatologiske afdelinger betød det, at de skulle have flere leverandørers pakninger på hylderne, og patienterne skulle kunne håndtere at skifte lægemidler flere gange på meget kort tid. 

"Det var naturligvis ikke optimalt," erkender Amgros. 

Hovedfokus er ellers at undgå, at patienterne skal skifte lægemidler for mange gange. Hvis patienterne skal skifte lægemiddel, kan det være nødvendigt at opdatere de regionale guidelines, der findes på området, og hvis der er flere skift, skal de måske opdateres flere gange. Også oplysninger i de elektroniske patientjournaler skal opdateres, så det er muligt at vælge det nye lægemiddel. Lægemidlet skal også skiftes ud fysisk – både på sygehusapoteket og i medicinrummet. Derudover skal personalet måske oplæres i at håndtere et nyt lægemiddel, og patienten oplæres i den praktiske brug. 

Lever med rodet proces

Cheflæge Jakob Madsen fra Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital husker også forløbet sidste år som en kende rodet.

"Det var naturligvis lidt rodet med de hyppige skift og forskellige leverandører. Og det kunne sikkert være gjort mere elegant. Men set i forhold til den enorme besparelse på medicin-udgiften, så kan vi fint leve med det," siger han.

Implementeringsgruppen

En implementeringsgruppe, som består af præsentanter fra sygehusapoteker, lægemiddelkomiteer, kliniske farmakologer, økonomer og Amgros, udveksler erfaringer og drøfter, hvordan implementeringen af patentudløbene kan foregå optimalt. Implementeringsgruppen drøfter alle de forskellige udfordringer og følger op, når implementeringen er i gang eller afsluttet.

Og besparelsen var da også enorm. På grund af det tætte samarbejde blandt andet med implementeringsgruppen (se boks) kunne regionerne allerede i 2022 realisere en besparelse på cirka 165 millioner kroner ved øvelsen. Resten af den estimerede årlige besparelse på cirka 210 millioner kroner realiseres i 2023.

Peter Kampmann, der er cheflæge på Afdeling for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, vil trods det lidt rodede forløb gerne støtte, at Amgros laver lignende forløb og forhandlinger fremover.

"I Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet var der en betydelig besparelse på medicinbudgettet på grund af patentudløb og gentagne skift af lenalidomid-præparater. Skiftene har krævet ombygning af behandlingsplanerne i Sundhedsplatformen, hvilket er løst ved at indsætte det generiske præparatnavn, så apotek og farmakonomer kan sikre korrekt udlevering. Der er et patienthensyn i at skulle modtage medicin med forskellige handelsnavne, men vores farmakonomer i ambulatoriet klarer dette professionelt. Det overordnede billede er, at de generiske skift ikke har givet anledning til problemer," siger Peter Kampmann.

Andre patentudløb og flere besparelser

På lægemidlet Zytiga mod prostatakræft kunne Amgros realisere en besparelse på cirka 22 millioner kroner i 2022 og kan se frem til en yderligere gevinst i 2023 i omegnen af 80 millioner kroner. Også på lægemidlerne Sutent (bruges blandt andet mod nyrekræft) og Exjade (bruges mod kronisk jernophobning) kunne Amgros realisere besparelser som følge af patentudløb på henholdsvis cirka otte millioner kroner og cirka ti millioner kroner.

I 2022 så man et kortvarigt patentudløb på lægemidlet Gilenya til behandling af sclerose. Introduktion af generiske varianter af lægemidlet i den korte periode førte til markante prisfald på området. Som noget ret usædvanligt er priserne dog tilbage på det tidligere høje niveau på grund af bestemte forhold omkring patentet. Amgros nåede dog at hente en besparelse på cirka 96 millioner kroner hjem i den korte periode. 

Amgros forventer i 2023 blandt andet at spare penge på udløb af patentet for Esbriet, der bruges til at behandle patienter med lungefibrose. Officielt gik lægemidlet af patent i marts 2022. På det tidspunkt tidspunkt havde ingen leverandører af lægemidler markedsført generika. Men Amgros var både før og efter patentudløbet løbende i dialog med potentielle leverandører om markedsføring af generika på det danske marked. Det betød, at Amgros kunne publicere et patentudbud i efteråret 2022 med aftalestart den 1. januar 2023. Resultatet af udbuddet var en særdeles høj rabat. Hvor meget denne konkrete besparelse kommer til at udgøre i kroner og øre, ved Amgros endnu ikke. Med et uændret forbrug af lægemidlet svarende til det, man har set tidligere år, vil det aktuelle patentudløb betyde, at regionerne kan forvente en årlig besparelse på omkring 85 millioner kroner i 2023.

 

Del artikler