Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"At have et arbejde er vigtigt ikke kun for at have en indkomst men også for en persons selvværd, sociale identitet og tilknytning til samfundet,” siger Preben Bo Mortensen.

Lavere indtjening og højere udgifter koster psykisk syge dyrt

Psykiske lidelser kommer ikke alene med store mentale udfordringer for den enkelte men også med markante økonomiske byrder. 

Et nyt studie offentliggjort i tidsskriftet The Lancet viser, at et menneske med psykiske lidelser i gennemsnit tjener 142.500 kr. mindre om året end et menneske uden. Desuden har de ekstraudgifter på i snit 31.500 kr. om året i sundhedsudgifter.

Studiet er det første af sin slags, som har undersøgt alle lidelser, der behandles i psykiatrien. Det er baseret på danske registre, bl.a. med data vedrørende behandlinger hos en praktiserende læge eller under et hospitalsbesøg eller døgnindlæggelse. Bag studiet står ph.d. Maria Christensen fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, og med i projektet har desuden været Preben Bo Mortensen, videnskabelig direktør for psykiatriprojektet iPSYCH, og professor på Aarhus Universitet.

”At have en psykisk lidelse kan påvirke arbejdsevnen. Nogle mennesker kan have brug for sygefravær fra arbejdet, og nogle kan have behov for førtidspension. At have et arbejde er vigtigt ikke kun for at have en indkomst men også for en persons selvværd, sociale identitet og tilknytning til samfundet,” siger han.

Samlet løber den lavere indtjening for mennesker med psykiske lidelser op i 37,5 milliarder kroner i tabt indtjening hvert år. Og deres samlede udgifter til ekstra sundhedsydelser løber op i ni milliarder kroner. Disse omkostninger varierer mellem forskellige typer af psykiske lidelser, idet de for lidelser som skizofreni er højere f.eks. for depression.

 

Del artikler