Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Millioner af mundbind og desinfektionsmidler er i overskud i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden må kassere værnemidler for millioner

Region Hovedstadens lager af værnemidler er nu så stort, at den må kassere værnemidler for millioner af kroner. 

Det fremgår af af dagsordenen til forretningsudvalget 16. august.

Det er Styrelsen for Forsyningssikkerhed, som har givet mandat til, at regioner og kommuner kan nedbringe egen overkapacitet af værnemidler på de regionale lagre, da Danmark nu har en overkapacitet på værnemidler i forhold til de nye statslige måltal for beholdning af værnemidler. Kommuner og regioner kan selv afgøre, om værnemidlerne skal forbruges, levetidsforlænges, videresælges, doneres til anden part eller kasseres. 

Administrationen i Region Hovedstaden har lavet et estimat af overkapaciteten af de regionale værnemidler i hovedstaden ud fra et 2021-forbrug (højt forbrug), og hvis forbruget fremadrettet er som i maj 2022 (lavt forbrug). Og overordnet giver det en samlet overkapacitet i Region Hovedstaden på mellem ca. 44 mio. kr. (lavt forbrug) og ca. 27 mio. kr. (højt forbrug). Det drejer sig om desinfektionsmidler, plastforklæder, mundbind og åndedrætsværn (FFP2 og FFP3).

"Realistisk set vil en stor del af overkapaciteteten i Region Hovedstaden blive kasseret. Administrationen har fokus på at mindske kassation," skriver administrationen i Region Hovedstaden til politikerne i forretningsudvalget.

I forhold til donation og salg gælder nemlig visse forhold. I forhold til lande med konkrete behov, f.eks. Ukraine, vil donation kun kunne ske fra det nationale lager.

For flere af værnemidlerne gælder det desuden, at tidligste udløbsdato er nært forestående. 

Sagen er kun en orientering til forretningsudvalget, det vil sige, at politikerne ikke skal behandle sagen, men kun orienteres om den.

I slutningen af august 2022 forventes forhandlinger om den fremtidige model for indkøb- og lagermodel at starte mellem Danske Regioner og Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

 

Så mange værnemidler er i overskud i Region Hovedstaden, selv ved højt forbrug

  • 887.407 hånddesinfektion
  • 1.200.600 stk. overfladedsinfektion
  • 1.080 liter overfladedesinfektion
  • 345.208 plastforklæder med lange ærmer
  • 4.080.333 type II mundbind
  • 764.714 åndedrætsværn (FFP2 og FFP3)
Del artikler