Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Immunterapi virker normalt ikke på ovariecancer, men molekylære analyser viser, at clear-celle karcinom er meget anderledes end den typiske æggestokkræft, og studiet her tyder så på, at immunterapi kan have en relevant effekt på denne undergruppe. Det er meget spændende,” siger Anja Ør Knudsen.

Immunterapi kan blive en overraskende ny mulighed mod svært behandlelig kræft i æggestokkene

Immunterapi har tidligere ikke haft effekt på æggestokkræft (ovariecancer). Men nu viser en ny behandling med stofferne Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) gode resultater hos en særligt hårdt ramt gruppe af patienter. Flere patienter oplever fuldstændig bedring. Det er flotte resultater og lovende nyt, da patienterne responderer dårligt på standardbehandling med kemoterapi, siger ledende overlæge Anja Ør Knudsen.

Kommentaren falder i forbindelse med, at resultaterne fra fase II-studiet BrUOG 354 blev præsenteret på det amerikanske onkologiske selskab ASCO’s årsmøde 2024.

Et nyt studie viser, at behandling med nivolumab alene eller sammen med ipilimumab på patienter med en type kræft kaldet clear-celle karcinom, som tidligere er blevet behandlet, har en positiv effekt. For æggestokkræft viser studiet, at 14,3 procent af patienterne responderer godt på nivolumab alene, og 33 procent responderer godt på kombinationen af nivolumab og ipilimumab. Næsten halvdelen af disse patienter oplevede en fuldstændig bedring.

Selvom studiets data er fra ganske få patienter, så er resultaterne ret så lovende, siger Anja Ør Knudsen, ledende overlæge på Onkologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital.

”Det er rigtig flotte data for en svært behandlelig patientgruppe, hvor standardbehandlingen har ringe effekt,” siger hun og fortsætter:

”Immunterapi virker normalt ikke på ovariecancer, men molekylære analyser viser, at clear-celle karcinom er meget anderledes end den typiske æggestokkræft, og studiet her tyder så på, at immunterapi kan have en relevant effekt på denne undergruppe. Det er meget spændende,” siger Anja Ør Knudsen.

Clear-celle karcinom er en type kræft, der kan opstå i forskellige organer, herunder nyrerne, æggestokkene og livmoderen. Denne type kræftceller ser klare eller lyse ud, når de undersøges under et mikroskop, hvilket giver dem deres navn. Clear-celle karcinomer er ofte aggressive og kan være sværere at behandle end andre typer kræft.

Kan få klinisk betydning

Studiet omfattede 46 patienter, hvoraf 44 modtog behandling. Alle patienter havde en form for kræft kaldet clear-celle karcinom, der opstod i deres gynækologiske organer, og hos 33 procent af dem var kræften i æggestokkene.

Resultaterne viste følgende:

  • Behandlingsrespons: 14,3 procent af patienterne, der fik medicinen nivolumab alene, havde en delvis bedring. 33 procent af dem, der fik en kombination af nivolumab og ipilimumab, oplevede bedring, hvoraf 4 havde fuldstændig bedring og 6 havde delvis bedring.
  • Tid uden sygdomsforværring: Patienter, der fik nivolumab alene, havde i gennemsnit 2,2 måneder uden forværring af deres sygdom. For dem, der fik kombinationen af begge mediciner, var denne periode 5,6 måneder.
  • Samlet overlevelse: Patienter, der fik nivolumab alene, levede i gennemsnit 17 måneder, mens dem, der fik kombinationsbehandlingen, levede i gennemsnit 24,6 måneder.

Præsentationen fortæller ikke noget om, hvorvidt patienternes kræftceller havde et særligt protein kaldet PD-L1, hvilket er vigtigt at vide, fordi dette protein kan påvirke, hvor godt immunterapien virker; derfor ved forskerne ikke, om behandlingens effekt hænger sammen med PD-L1 eller noget andet.

Resultaterne har sat overvejelser i gang hos Anja Ør Knudsen. For måske kan immunterapi være en livline for nogle af patienterne med clear-celle carcinom, når sygdommen udvikler sig, selv om patienterne får kemoterapi, og de dermed står med ryggen mod muren uden andre gode behandlingsmuligheder.

”Konceptet i dette studie er noget, som vi (på Odense-afdelingen, red.) skal have drøftet, tænker jeg. Nu er det svært at sige noget endeligt, da det er et tidligt studie, og vi skal have flere data, men måske vi skal overveje at få lavet gensekventering tidligere i forløbet for disse patienter med henblik på protokolleret behandling eller immunterapi i protokol,” siger hun.

Bivirkningerne kunne håndteres, men var mere almindelige hos de patienter, der fik begge mediciner, hvor 47 procent oplevede alvorlige bivirkninger sammenlignet med 21 procent hos dem, der kun fik nivolumab. Der blev ikke fundet nye sikkerhedsproblemer, og ingen døde på grund af behandlingen i nogen af grupperne.

asco2024

Del artikler