Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Enhertu viser lovende potentiale som førstebehandling af HER2-positiv brystkræft

Enhertu (T-DXd) har allerede vist sig effektiv som anden- og tredjelinjebehandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft. Nu sigter lægemiddelvirksomhederne bag præparatet mod at gøre det til førstelinjebehandling, enten alene eller sammen med pertuzumab. De seneste resultater fra fase II-studierne ser lovende ud.

De nye resultater fra fase 1b/2-studiet DESTINY-Breast07 blev præsenteret på ASCO's årsmøde 2024. Studiet undersøger sikkerheden og effekten af Enhertu alene og i kombination med pertuzumab som førstelinjebehandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft.

Den nuværende standardbehandling inkluderer en kombination af pertuzumab og trastuzumab. Hvis fase III-studierne også viser positive resultater, kan Enhertu enten erstatte trastuzumab eller stå alene som førstelinjebehandling.

Studiet inkluderede patienter med HER2-positiv metastatisk brystkræft, der havde målbar sygdom og ingen eller stabile hjernemetastaser. Patienterne modtog enten Enhertu alene eller i kombination med pertuzumab. De vigtigste mål var at vurdere sikkerhed og tolerabilitet, mens sekundære mål var responsrate og overlevelse uden sygdomsforværring.

Resultaterne viste, at 77,3 procent af patienterne, der modtog Enhertu alene, og 82,0 procent af dem, der modtog kombinationen, havde en positiv respons på behandlingen. Efter 12 måneder var 77,3 procent af patienterne, der modtog Enhertu alene, og 89,4 procent af dem, der modtog kombinationen, fri for sygdomsforværring.

De mest almindelige bivirkninger var kvalme og diarré. Der var ingen alvorlige tilfælde af disse bivirkninger. Nogle patienter udviklede lungesygdomme, men disse tilfælde var ikke alvorlige.

Studiet er stadig i gang, og fremtidige analyser vil give mere definitive data om brugen af Enhertu som førstelinjebehandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft.

enhertu, asco2024

Del artikler