Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicinrådet forenkler procedurer for lægemidler, der sprøjtes under huden

Medicinproducenter skal ikke længere bede Medicinrådet om at vurdere lægemidler, der sprøjtes under huden, hvis den samme medicin allerede er godkendt som drop. Medicinrådet har netop brugt den enklere metode til at vurdere subkutant Tecentriq.

Medicinrådet opdaterer proceduren for vurdering af de såkaldt subkutane lægemidler, der sprøjtes under huden, og det betyder, at medicinproducenter fra den 23. maj 2024 ikke længere skal bede Medicinrådet om at vurdere de subkutane lægemidler, hvis den samme medicin allerede er godkendt som en intravenøs (i.v.) behandling. Producenterne kan i stedet bede om, at den subkutane version skal behandles som den i.v.-behandling, der allerede er godkendt.

Det skriver Medicinrådet.

Ændringen betyder, at medicin, der sprøjtes under huden og er godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og som bruges til samme formål og i samme dosering som i.v.-behandlingen, normalt ikke vil blive vurderet af Medicinrådet. Lægemidlet vil i stedet blive indarbejdet i en omkostningsanalyse og indplaceret i en lægemiddelrekommandation, hvor subkutane og intravenøse behandlinger rangeres efter behandlingsomkostninger og pris.

Medicinrådet forbeholder sig dog retten til at foretage en fuld vurdering, hvis der er særlige forhold, der gør det svært at sammenligne de to behandlinger direkte.

Første middel igennem 

Medicinrådet har allerede anvendt den enklere metode til at vurdere subkutant Tecentriq (atezolizumab). I et notat dateret 23. maj 2024 skriver Medicinrådet, at såfremt omkostningerne for den subkutane formulering er de samme eller lavere end for den intravenøse behandling, vurderes det, at der ikke er behov for yderligere evaluering før ibrugtagning af den subkutane formulering til de indikationer, hvor den intravenøse formulering allerede er anbefalet af Medicinrådet.

Det sker på baggrund af, at EMA den 11. januar 2024 godkendte atezolizumab 1875 mg injektionsvæske til subkutan brug for seks typer kræft: urotelialt carcinom, ikke-
småcellet lungekræft som adjuverende og metastatisk behandling, småcellet lungekræft, triple-negativ brystkræft og hepatocellulært carcinom. Godkendelsen var baseret på studier, der viste, at den subkutane version virkede lige så godt som den intravenøse.

Medicinrådet har – med undtagelse af småcellet lungekræft – anbefalet atezolizumab i.v.-behandling til de samme indikationer, som EMA har godkendt for den subkutane formulering.

I juni 2019 besluttede Medicinrådet ikke at vælge en førsteprioritet blandt ligestillede immunterapier, men anbefalede regionerne at anvende det billigste lægemiddel. Derfor vil atezolizumab ikke blive indplaceret i en lægemiddelrekommandation på nuværende tidspunkt. Regionerne bør bruge den billigste formulering af atezolizumab, mener Medicinrådet, og patienter på intravenøs behandling med atezolizumab kan skifte til subkutan behandling.

Ved væsentlige prisændringer kan Medicinrådet beslutte at anbefale kun den subkutane eller intravenøse formulering af atezolizumab.

 Læs mere om den nye proces her. 

Del artikler