Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

”Vi ser da frem til at blive inviteret til dialogkaffe, og jeg håber, at vi kan nærme os hinanden og finde fælles forståelse for sagen,” siger Niels Fristrup.

Medicinrådet inviterer utilfredse nyrekræftlæger til dialogkaffe efter endnu et afslag

Medicinrådet har endnu engang afslået at anbefale én af fire EU-godkendte kombinationsbehandlinger af såkaldte tyrosinkinase-hæmmere (TKI) og immunterapi (IO). Kombi-behandlingen er ellers anbefalet i internationale retningslinjer, og danske nyreonkologer har efterspurgt den i et år. Men prisen fortsat er for høj, lyder det. I stedet inviterer Medicinrådet nu de mange kritiske nyreonkologer til møde. 

Efter flere protester internt og via brev gik samtlige danske behandlingsansvarlige nyreonkologer, inklusive fagudvalgets onkologer, sammen om at kritisere Medicinrådets afvisning. Deres kritik fokuserer på rådets valg om at sammenligne behandlingen, der kombinerer tyrosinkinase-hæmmere (TKI) og checkpoint-hæmmere (IO), med en anden behandlingsstrategi, der benytter to typer immunterapi sammen (dobbelt-IO). Kritikerne mener, at sammenligningen i stedet burde have været mellem kombinationsbehandlingen og brugen af TKI alene, som monoterapi.

I brevet fra februar 2024 skrev onkologerne til Medicinrådet:

”Vi udtrykker med denne skrivelse stor bekymring for jeres afvisning af tyrosinkinase inhibitor (TKI) i kombination med immunterapi (IO) til behandling af patienter med metastatisk nyrekræft.”

Medicinrådet har løbende afvist alle fire EMA-godkendte kombinationer med begrundelsen, at prisen ikke er rimelig i forhold til effekten, når man sammenligner med dobbelt immunterapi (ipilimumab og nivolumab). 

I slutningen af januar 2024 offentliggjorde Medicinrådet en ny lægemiddelrekommandation for metastatisk nyrekræft, hvor TKI+IO-kombinationerne igen ikke var med på listen over anbefalede lægemidler. De var dog listet op gråskraverede, da rådet ville genoverveje, om de skulle anbefales, hvis prisen blev lavere. 

Det er dog ikke sket, og nu har Medicinrådet så fjernet dem helt fra deres nye lægemiddelrekommandation for behandling af nyrekræft. 

Nyreonkologer inviteres til møde

I en nyhed skriver Medicinrådet om afgørelsen på mødet onsdag den 24. april:

”Rådet fastholder lægemiddelrekommandation for metastatisk nyrekræft fra januar 2024 med mindre justeringer. Det betyder, at behandling med checkpointhæmmer i kombination med tyrosinkinasehæmmer (IO+TKI) fortsat ikke er anbefalet til patienter i intermediær/dårlig prognosegruppe pga. for høje omkostninger sammenlignet med nuværende standardbehandling med nivolumab/ipilimumab.” 

Medicinrådet skriver, at forpersonerne, Jørgen Schøler Kristensen og Birgitte Klindt Poulsen, inviterer de behandlingsansvarlige nyreonkologer til møde for at imødekomme kritikken.

”Medicinrådet har 7. februar 2024 modtaget en henvendelse (det kritiske brev, red.) fra fagudvalget vedr. nyrekræft og onkologiske speciallæger med ansvar for behandling af patienter med metastatisk nyrekræft. Medicinrådets forpersoner vil invitere afsenderne af brevet til møde med henblik på dialog om deres henvendelse.”

Nyrekræftlæge ser frem til dialog

Én af de onkologer, der har ytret sig kritisk i offentligheden om Medicinrådets vurderingsarbejde, er Niels Fristrup, lektor, ph.d. og speciallæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Han er medlem af nyrekræftgruppen (DaRenCa) under DMCG. Han er ærgerlig over, at TKI+IO endnu engang er blevet afvist, da han ikke kender til et vestligt land, som ikke har muligheden. 

”Jeg er selvfølgelig ked af, at Medicinrådet har afvist kombinationsbehandlingerne endnu engang, for det er en etableret behandlingsmulighed i de lande, vi sammenligner os med. Når vi er på konference, så går diskussionen ikke på, om kombinationerne skal bruges. Men hvilke af kombinationerne vi først og fremmest bør bruge,” siger han.

Niels Fristrup er dog glad for invitation til møde og håber, at det kan føre til en større forståelse mellem klinikerne og rådet. 

”Vi ser da frem til at blive inviteret til dialogkaffe, og jeg håber, at vi kan nærme os hinanden og finde fælles forståelse for sagen. Men også at vi kan komme med vores faglige argumenter for, hvorfor kombinationerne ikke skal sammenlignes med dobbelt-IO, men med TKI som monoterapi,” siger han.

Medicinrådet: Der mangler evidens

De danske nyreonkologer ønsker at bruge TKI+IO, når de vurderer, at en patient ikke kan tåle dobbelt immunterapi. Lige nu behandles denne gruppe med TKI’en sunitinib, hvilket ifølge onkologerne er en markant dårligere behandling.  

I et modsvar til nyreonkologernes brev fra februar 2024 skrev Medicinrådet, at der mangler TKI+IO-studier, hvor patienterne er inkluderet, fordi de ikke kan tåle dobbelt-IO. 

”Det er korrekt, at sunitinib kan betragtes som en relevant komparator for patienter i intermediær/dårlig prognosegruppe, der ikke tåler nivolumab+ipilimumab. Udfordringen er dog, at effekten af IO+TKI- behandlingerne hos disse patienter slet ikke er undersøgt i de relevante kliniske studier, da disse patienter bliver ekskluderet pga. af deres karakteristika,” skriver Medicinrådet.

Til det svarer Niels Fristup: 

”Sammenlignelige lande mener, at der forligger tilstækkelig evidens til at godkende behandlingerne, og man kan undres over, at vi i Danmark ikke mener dette,” siger Niels Fristrup. Han har tidligere uddybet, at patienterne, der ikke kan tåle dobbelt-IO, ikke er meget anderledes end dem, der optræder i TKI+IO-studierne, og derfor er det fint at bruge sunitinib som komparator.

medicinraadet

Del artikler