Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Immunterapi forbedrer behandling af fremskreden spiserørskræft

Immunterapien camrelizumab forbedrer responsen på kemoterapi hos patienter med fremskreden, men operabel spiserørskræft.

Det viser data fra det kinesiske fase III-studiet ESCORT-NEO, der netop er blevet præsenteret ved det amerikanske kræftselskab ASCO’s GI-møde i midten af januar.

I Danmark og Europa anvendes ikke kemoterapi før operation for patienter med avanceret spiserørskræft, i modsætning til retningslinjerne fra ESMO. Standardbehandlingen er i stedet kemoradioterapi før operation. Dette skyldes, at forskning og analyser har vist, at kemoterapi alene før operation ikke forbedrer den samlede overlevelse for patienter med pladecellekræft i spiserøret.

Selvom et nyt studie, der tilføjer PD-1-antistoffet camrelizumab til kemoterapi, er vanskeligt at anvende direkte i Danmark, kan det stadig indeholde nyttig information, mener Lene Bæksgaard, overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet.

”Vi kan ikke direkte anvende den viden, vi får fra studiet i en dansk kontekst, fordi randomiseringen er over for en behandling, som har vist sig at være ineffektiv i en vestlig population. Men vi kan alligevel udlede det fra studiet, at tillæg af en checkpoint-hæmmer i en kurativt intenderet strategi ser ud til at have en effekt.”

Forskning i vestlige lande undersøger nu effekten af at tilføje checkpoint-hæmmere til kemoradioterapi. Desuden har det vist sig, at brugen af checkpoint-hæmmere efter operationen signifikant forlænger perioden uden sygdom hos patienter, der har fået fjernet spiserørskræft, især for dem med pladecellekræft. Denne behandlingsmetode er for nylig blevet anbefalet som standardbehandling i Danmark.

”Fra ESCORT-NEO har vi nu fået en indikation på, at det nytter at kombinere med immunterapi i den neoadjuverende setting. Fra andre studier til dissemineret sygdom ved vi, at de planocellulære karcinomer har bedre effekt af immunterapi, end adenokarcinomer har. Så det peger jo alt sammen i en retning,” siger Lene Bæksgaard.

Data imponerer ikke

I ESCORT-NEO-studiet blev 391 patienter med en bestemt type operabel kræft i spiserøret (LA-ESCC) inddelt i tre grupper for at teste forskellige behandlingskombinationer. De fik alle kemoterapi, men to af grupperne fik også en ekstra immunterapi (camrelizumab). Behandlingen varede i seks uger, efterfulgt af en operation.

Resultaterne viste, at gruppen, der fik både immunterapi og kemoterapi (gruppe A), havde den højeste succesrate med fuldstændig fjernelse af kræften (28 procent). Gruppe B, som også fik immunterapi, havde en succesrate på 15,4 procent, mens gruppen, der kun fik kemoterapi (gruppe C), havde en succesrate på 4,7 procent. Gruppe A havde også den højeste rate af næsten fuldstændig kræftfjernelse og den højeste succesrate for fuldstændig fjernelse af kræften ved operation. Omkring en tredjedel af patienterne i hver gruppe oplevede komplikationer efter operationen.

”Vi kan se, at tillæg af camrelizumab signifikant øger pCR-raten (hvor der ikke ses restsygdom, red.) i begge eksperimentelle arme. Det er jo umiddelbart fine data, men når vi ser på dem i forhold til de data, vi kender fra vores pivotale studie på præoperativ kemostråleterapi efterfulgt af kirurgi til patienter med planocellulær kræft i spiserøret, så imponerer data fra ESCORT-NEO ikke,” siger Lene Bæksgaard.

En sikker strategi

Det studie, der refereres til, er fase III-studiet CROSS. I dette studie fik patienter med pladecellekræft en behandling, der kombinerede kemoterapi og stråleterapi, før de skulle opereres. Resultaterne viste, at næsten halvdelen af disse patienter (49 procent) opnåede en patologisk komplet respons (pCR), hvilket betyder, at efter denne forbehandling og efterfølgende kirurgi, kunne man ikke finde nogen resterende kræftceller ved mikroskopisk undersøgelse af de fjernede væv. Dette indikerer en høj effektivitet af den neoadjuverende kemostråleterapi i behandlingen af denne type kræft.

”Så hvis vi betragter pCR-raten som en surrogatmarkør for den formodede langtidseffekt, så overgår den præoperative behandling med kemostråleterapi behandlingen med kemoimmunterapi meget markant. R0-raten er høj i ESCORT-NEO, men resektionsraten lidt lavere i alle tre arme, end den er i CROSS. Det vil sige, at der er flere patienter, der når frem til operation, når de får kemostråleterapi end kemoimmunterapi,” siger Lene Bæksgaard.

”Vi er opmærksomme på resektionsraten, når vi taler neoadjuverende behandling, da den fortæller noget om tolerabilitet og effekt af behandlingen.”

 

ascogi24

Del artikler