Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Wegovy nedsætter risiko for hjerte-kar-tilfælde og hjerte-kar-relateret død

Det er allerede slået fast, at Wegovy giver et effektivt vægttab. Nu er det også endeligt slået fast, at behandlingen med semaglutid (2.4 mg.) har hjertebeskyttende effekt. 

Det viser netop publicerede resultater, hvor behandlingen også reducerer risikoen for alvorlige hjerte-kar-tilfælde med 20 procent hos patienter med kendt hjertesygdom uden diabetes.

De nyeste resultater fra det dobbeltblindede SELECT-studie er offentliggjort på en American Heart Association-kongres i Philadelphia og samtidigt publiceret i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

”For første gang har vi evidens for, at semaglutid 2,4 mg forbedrer kardiovaskulære udfald hos risikopatienter med BMI på 27 og derover med kendt hjerte-kar-sygdom uden diabetes.”

Sådan siger Michael Lincoff i pressemeddelelsen fra Novo Nordisk. Han er ansvarlig for studiet af medicinens virkning og viceformand for forskning hos Cleveland Clinic Department of Cardiovascular Medicine.

Alvorlige hjerte-kar-tilfælde omfatter både blodprop i hjertet, en blødning eller blodprop i hjernen eller kardiovaskulær-relateret død (major adverse cardiovascular events (MACE)). 

Uafhængigt af alder

I SELECT-studiet er 17.607 patienter, ældre end 44 år og med et BMI på 27 kg/m2 eller over, blevet behandlet med enten semaglutid 2,4 mg én gang ugentligt eller placebo gennem fem år udover almindelig forebyggelse af hjerte-kar-sygdom.

Beskyttelsen mod alvorlige hjerte-kar-hændelser gælder uafhængigt af alder, køn og etnisk oprindelse.

Wegovy blev godkendt til salg i USA i 2021. I december 2022 blev Danmark det andet land i verden, der godkendte midlet.

Wegovy er af Sundhedsstyrelsen godkendt til personer, der har et BMI på mindst 30 - eller et BMI på mellem 27-30 og samtidig mindst én risikofaktor. Det kan være forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, søvnapnø eller hjerte-kar-sygdom.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har tidligere omtalt data vedrørende Wegovys hjertebeskyttende effekt. På daværende tidspunkt var data endnu ikke publiceret.

 

Relateret artikel

Del artikler