Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Sundhedsstyrelsen anbefaler nyt lægemiddel til folk, der vil stoppe med at ryge

Personer, der er motiverede og ønsker at stoppe med at ryge, bør tilbydes at få lægemidlet Decigatan – gerne i kombination med professionel stoprådgivning.

Det anbefaler Sundhedsstyrelsen.

Midlet kan også bruges til personer, der ikke ryger, men bruger andre nikotinprodukter, da nikotinabstinenser følger det samme mønster, uanset hvilket nikotinprodukt afhængigheden stammer fra. 

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har foretaget en vurdering af Decigatan, som kan bruges i forbindelse med rygestop eller andet nikotinophør. Vurderingen er, at Decigatan er virksomt, og at effekten står i et rimeligt forhold til prisen.

Decigatan har tilsvarende effekt som præparatet vareniclin (Champix) som i øjeblikket ikke er tilgængelig på det danske marked. Decigatan er derfor på nuværende tidspunkt det mest effektive lægemiddel på markedet til nikotinophør. Decigatan skal gives i væsentlig kortere tid end andre lægemidler til nikotinafvænning, og risikoen for alvorlige bivirkninger er ikke større. Ved anvendelse af Decigatan skal man behandle cirka 15 personer for at opnå et ekstra rygestop, mens man med den øvrige tilgængelige medicin til nikotinafvænning skal behandle cirka 33-100 personer for at opnå et ekstra rygestop.

”Behandling med Decigatan kan være dyrere end alternativerne. Men vi vurderer, at fordelene overstiger den økonomiske ulempe, idet flere personer opnår nikotinstop med Decigatan end med alternativerne. Desuden er perioden, hvor man er i behandling, væsentlig kortere end ved alternativerne”, siger konstitueret sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, Simon Tarp. 

”Hvis man gerne vil holde op med at ryge eller stoppe med at bruge et andet nikotinprodukt, er vores anbefaling, at man bruger kvalitetssikret professionel rygestoprådgivning kombineret med et godkendt lægemiddel til nikotinstop,” siger Simon Tarp.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at e-cigaretter bruges som rygestopmiddel blandt andet ud fra en bekymring for de skadelige effekter, særligt ved langvarigt forbrug af e-cigaretter. 

Decigatan er et stof, der kemisk set ligner nikotin. Det binder sig til de samme receptorer i hjernen som nikotin, men med en stærkere binding. Selvom det binder stærkere, stimulerer det disse receptorer mindre, end nikotin gør. Det betyder, at nikotinreceptorerne bliver 'optaget' af Decigatan, men kun let stimuleret. Denne lette stimulation fører til en mindre stigning i dopamin, et 'feel-good' kemikalie i hjernen, hvilket hjælper med at lindre de mest almindelige symptomer på nikotinabstinens. Resultatet er, at det bliver lettere for en person at modstå trangen til at ryge.

Del artikler