Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Skrøbelige ældre på ny blodfortyndende medicin oplever flere blødningsproblemer

At ændre behandlingen for skrøbelige ældre mennesker fra en type blodfortyndende medicin kendt som VKA (vitamin K antagonist) til en nyere type kaldet NOAK (non-vitamin K oral antikoagulant) kan føre til flere problemer med blødninger. Selvom de nyere NOAK-mediciner generelt har en lavere risiko for blodpropper (trombose), viser det sig, at denne fordel ikke er stor nok til at opveje risikoen for blødninger, som kan være særligt alvorlige hos ældre mennesker, der allerede er skrøbelige.

Det viser det hollandske FRAIL-AF-studie, som er publiceret i tidsskriftet Circulation. Forskerne har set nærmere på skiftet fra vitamin K-antagonist (VKA)-behandling til en non-vitamin K-antagonist oral antikoagulant (NOAK) hos skrøbelige ældre patienter med atrieflimren (AF). Studiet havde til formål at vurdere, om skiftet var bedre med hensyn til omfanget af større og/eller klinisk relevante ikke-større blødninger.

Studiet omfattede patienter, der var mindst 75 år gamle, var skrøbelige og var i behandling med VKA. De blev tilfældigt udvalgt til enten at fortsætte med deres nuværende VKA-medicin eller skifte til et nyere NOAK-præparat. Forskerne fokuserede på at registrere alvorlige blødninger samt mindre, men stadig klinisk betydningsfulde blødninger. Resultaterne peger på, at skiftet til NOAK kan medføre større risici for disse ældre og mere skrøbelige individer.

Resultaterne viste, at skift til et NOAK-præparat var forbundet med flere blødningskomplikationer sammenlignet med fortsat VKA-behandling hos skrøbelige ældre. Faktisk var der en 69 procent højere risiko for alvorlige blødninger. 

Denne øgede risiko blev ikke modsvaret af en mindre risiko for blodpropper. På grund af disse bekymrende resultater blev studiet afbrudt tidligere end planlagt. Disse fund understreger vigtigheden af at være forsigtig og nøje overveje, før man skifter behandling for ældre, skrøbelige patienter, især dem der behandles for hjerteflimmer

 

Del artikler