Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

De to formænd for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen (til venstre) og Steen Werner Hansen.

Fire nye anbefalinger om ny medicin fra Medicinrådet

På det seneste møde i Medicinrådet 23. august 2023 godkendte rådet fire nye anbefalinger og en lægemiddelrekommandation for migræne

 

Nej til tillægsbehandling mod betændelse i blodkar

Medicinrådet mener, at det ikke er en god idé at bruge avacopan sammen med rituximab eller cyclophosphamid til personer, der har en bestemt type betændelse i blodkarrene kaldet ANCA-associeret vaskulitis. Denne betændelse kan enten være granulomatose med polyangiitis eller mikroskopisk polyangiitis.

Medicinrådet anbefaler derfor ikke avacopan i tillæg til rituximab eller cyclophosphamid til patienter med aktiv antineutrofil cytoplasmaantistof (ANCA)-associeret vaskulitis.

Find anbefalingen for avacopan her.

 

Ja til middel mod uhelbredelig livmoderhalskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi med eller uden bevacizumab til behandling af patienter med uhelbredelig livmoderhalskræft og PD-L1 CPS ≥ 1.

Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan forlænge patienternes levetid sammenlignet med kemoterapi (+/- bevacizumab) alene, som er den behandling, patienterne får i dag. Behandlingen er dog forbundet med en højere forekomst af bivirkninger. 

Omkostningerne til behandlingen er højere end nuværende standardbehandling. Medicinrådet vurderer dog samlet set, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt. Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering i op til to år.

Find anbefalingen for pembrolizumab her.

 

Ændring i formulering af Rådets anbefaling af tafamidis (Vyndaqel):

Anbefalingsteksten er tilpasset grundet ændring i praksis for patienter med arvelig, alvorlig sygdom. 

Find anbefalingen for tafamidis her.

 

Opfølgning på anbefalingen af onasemnogene abeparvovec (Zolgensma)

Medicinrådet fastholder anbefalingen på baggrund af to års opfølgningsdata. Sætningerne om opfølgningsdata er derfor slettet fra anbefalingsteksten.

Find anbefalingen onasemnogene abeparvovec her

Artikel om sagen her:

 

Lægemiddelrekommandation:

Vyepti slår Aimovig af pinden som førstevalg mod kronisk migræne

Find rekommandationen for migræne her.

Artikel om sagen her:

 

medicinraadet

Del artikler