Læger varsler strejke på alle landets anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger

Hospitalerne i hele landet bliver berørt af en kommende konflikt. Det står fast, efter at Overlægeforeningen og Yngre Læger sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne har afleveret deres strejkevarsler til Danske Regioner i dag. Der er varslet strejke på samtlige anæstesiafdelinger og radiologiske afdelinger.

”Vores mål er, at konflikten skal kunne mærkes, men uden at patienternes liv eller førlighed sættes på spil,” siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, til Lægeforeningens hjemmeside.

Yngre Læger og Overlægeforeningen har i lighed med alle andre offentlige organisationer udtaget ca. ti pct. af medlemmerne til konflikt. Men i stedet for at gå efter bestemte hospitaler og regioner har overlægerne og de yngre læger valgt to specifikke områder: Anæstesiafdelingerne og radiologiske afdelinger.

”En konflikt på landets hospitaler må selvsagt ikke bringe patienter med livstruende sygdomme i fare eller sætte patienternes førlighed på spil. En konflikt på hospitalerne kan ikke undgå at berøre patienterne, men ved at vælge de radiologiske afdelinger og anæstesiafdelingerne kan vi sikre, at patienter med livstruende og akutte patienter ikke bliver ramt. Der vil således primært komme længere ventetid på behandling, som er forsvarlig at udsætte, f.eks. planlagte operationer,” siger Lisbeth Lintz og Camilla Ratchke.

Strejkevarslet kommer efter, at forhandlingerne om fornyelse af de offentlige overenskomster er brudt sammen både i staten, kommunerne og regionerne.

Strejken er varslet til at træde i kraft den 4. april. Det er en mulighed, at strejken først træder i kraft senere, da Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten i to gange to uger samt fire dage.

Overlægeforeningen og Yngre Læger forventer, at regionerne vil efterspørge et nødberedskab som under tidligere konflikter på hospitalerne. Det indebærer, at akutte, uopsættelige lægeopgaver bliver udført. Omfanget af et nødberedskab på de enkelte afdelinger skal aftales mellem regionerne, Yngre Læger og Overlægeforeningen.

Arbejdsgiverne har mulighed for at lockoute, dvs. varsle arbejdsstandsning for andre funktioner og afdelinger. Det skal i givet fald varsles med fire uger.

 

 


Her varsler overlæger og yngre læger strejke:

Region Hovedstaden

Rigshospitalet, Blegdamsvej 7-9, 2100 København Ø

- Anæstesi- og Operationsklinikken i Abdominalcentret,

- Anæstesi- og Operationsklinikken i HovedOrtoCentret,

- Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret,

- Intensiv Terapiklinik

- Neuroanæstesiologisk Klinik,

- Thoraxanæstesiologisk Klinik,

- Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og PET

- Radiologisk Klinik

 

Rigshospitalet, Nordre Ringvej 57, 2600 Glostrup

- Anæstesiologisk Afdeling

- Diagnostisk Center

- Neuroanæstesiologisk Klinik

 

Amager-Hvidovre Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S

- Røntgenafdelingen

 

Amager-Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre

- Anæstesiologisk Afdeling

- Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed

- MR-forskningssektion

- Radiologisk Sektion

 

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

- Anæstesiafdelingen

- Røntgenafdeling

 

Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

- Anæstesiklinikken

- Røntgenafdeling

 

Bornholms Hospital, Ullasvej 8, 3700 Rønne

- Afdeling for bedøvelse og intensiv behandling

- Radiologisk afdeling

 

Herlev-Gentofte Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

- Anæstesiologisk Afdeling

- Radiologisk afdeling

- Tværfagligt Smertecenter

 

Herlev-Gentofte Hospital, Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

- Anæstesiafdelingen

- Radiologisk afdeling

 

Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

- Anæstesiologisk Afdeling

- Billeddiagnostisk Afdeling

 

Nordsjællands Hospital, Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund

- Anæstesiologisk Afdeling

 

 

Region Sjælland

Sjællands Universitetshospital, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

- Anæstesiologisk Afdeling

 

Sjællands Universitetshospital, Sygehusvej 6, 4000 Roskilde

- Røntgen og skanning (Billeddiagnostisk Afdeling)

 

Sjællands Universitetshospital, Lykkebækvej 1, 4600 Køge

- Anæstesiologisk Afdeling

- Røntgen og skanning (Billeddiagnostisk Afdeling)

 

Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

- Røntgen og skanning (Radiologisk afdeling)

- Anæstesiologisk Afdeling

 

Nykøbing F. Sygehus, Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

- Anæstesiologisk Afdeling

- Røntgen og skanning (Radiologisk afdeling)

 

Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved

- Anæstesiologisk Afdeling

- Røntgen og skanning (Radiologisk afdeling)

 

Slagelse Sygehus, Fælledvej 11-13, 4200 Slagelse

- Anæstesiologisk Afdeling

- Røntgen og skanning (Radiologisk afdeling)

 

 

Region Syddanmark

OUH, J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

- Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling

- Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V

 

OUH, Kløvervænget 47, 5000 Odense C

- Radiologisk afdeling

 

OUH/Svendborg, Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg

- Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V

- Radiologisk afdeling

 

Sydvestjysk Sygehus, Engparken 7, 7200 Grindsted

- Anæstesi og Opvågning

- Radiologisk Afdeling

 

Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

- Afdeling for Operation og Anæstesiologi

- Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling

 

Friklinikken Region Syddanmark, Engparken 1, 7200 Grindsted.

 

Sygehus Lillebælt, Beriderbakken 4, 7100 Vejle

- Anæstesiologisk Afdeling

- Røntgenafdelingen

 

Sygehus Lillebælt, Sygehusvej 24, 6000 Kolding

- Røntgenafdelingen

- Anæstesiologisk Afdeling

 

Sygehus Lillebælt, Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart

- Røntgenafdelingen, Middelfart

- Anæstesi og Opvågning

- Smertecenter

 

Sygehus Sønderjylland, Carstensgade 6, 6270 Tønder

- Røntgenklinikken Tønder

 

Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

- Anæstesi- og operationsklinikken i Aabenraa

- Røntgenklinikken Aabenraa

 

Sygehus Sønderjylland, Sydvang 1, 6400 Sønderborg

- Anæstesiklinikken i Sønderborg

- Anæstesiologisk center

- Røntgenklinikken Sønderborg

 

 

Region Midtjylland

Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus

Aarhus Universitetshospital, Tage Hansens Gade 2, 8000 Aarhus

- Anæstesiologisk Afdeling

- Neuroradiologisk Afdeling

- Røntgen og Skanning

- Operation og Intensiv

- Røntgen og Skanning

- Dagkirurgi

- Respirationscenter Vest

 

Hospitalsenheden Horsens, Sundvej 30, 8700 Horsens

- Anæstesiologisk Afdeling

- Billeddiagnostisk Afdeling

 

Hospitalsenheden Midt, Falkevej 1-3, 8600 Silkeborg

- Røntgenafdeling

- Center for planlagt kirurgi

- Diagnostisk Center, medicinsk og radiologisk

 

Hospitalsenheden Midt, Heibergs Allé 4, 8800 Viborg

- Operation og Intensiv

- Røntgen og Skanning

- Karkirurgisk Afdeling

 

Hospitalsenheden Midt, Resenvej 25, 7800 Skive

- Billeddiagnostisk Afdeling

 

Hospitalsenheden Vest, Gl. Landevej 61, 7400 Herning

- Røntgenafdelingen

- Anæstesiologisk Afdeling

 

Hospitalsenheden Vest, Lægårdvej 12, 7500 Holstebro

- Røntgenafdelingen

- Anæstesiologisk Afdeling

 

Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 1, 8900 Randers

- Anæstesiologisk Afdeling

- Billeddiagnostisk Afdeling

 

Region Nordjylland

 

Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18, 9000 Aalborg,

Aalborg Universitetshospital, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg,

Aalborg Universitetshospital, Højgaardsvej 11, 9640 Farsø og

Aalborg Universitetshospital, Stolbjergvej 8, 9500 Hobro

- Klinik Akut, Anæstesi

- Klinik Akut, Intensivtområde

- Klinik Akut, Tværfagligt smertecenter

Tags: Yngre Læger, Overlægeforeningen, ok18, konflikt

Like eller del denne artikel