”Det har desværre ikke været muligt at få lægerne til at tage opgaven på sig. Det kan jeg godt ærgre mig over, for det ville have været lidt mere praktisk for den enkelte, og vi taler om et lille pilotprojekt, der skulle give os flere erfaringer," siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Minister opgiver aftale med praktiserende læger om HPV-vaccine til drenge

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby opgiver at få en aftale med de praktiserende læger om at tilbyde HPV-vaccination til drenge og unge mænd i alderen 15-19 år, der har sex med mænd.

Vaccinationsprogrammet løber kun til udgangen af i år og er et pilotprojekt, men de praktiserende læger har haft en række betænkeligheder ved projektet. Bl.a. om man ud fra lægernes afregning med regionen kunne se, hvilke drenge der var blevet vaccineret under dette program og dermed var homo- eller biseksuelle.
HPV-vaccinen beskytter bl.a. mod analkræft. Sammenlignet med andre mænd har denne gruppe af drenge og unge mænd op mod 30 gange højere risiko for at få analkræft.

”Det har desværre ikke været muligt at få lægerne til at tage opgaven på sig. Det kan jeg godt ærgre mig over, for det ville have været lidt mere praktisk for den enkelte, og vi taler om et lille pilotprojekt, der skulle give os flere erfaringer," siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby til Sundhedsministeriets hjemmeside.

Drenge og unge mænd i alderen 15-19 år, som ønsker at blive HPV-vaccineret gratis, kan nu blive det på AIDS-Fondets tre klinikker i hhv. Aarhus, Odense og København, såvel som der arbejdes på flere vaccinationstilbud rundt i landet.

Lige nu er Sundhedsstyrelsen i dialog med AIDS-Fondet om at udvide åbningstiderne og antallet af vaccinationssteder.

På grund af den manglende aftale med de praktiserende læger forlænges projektet, så der bliver mulighed for at få den første vaccination ud af tre frem til og med den 31. august (frem for alene indtil 30. juni) og blive færdigvaccineret senest den 31. december.

Alle vaccinationer, der gives i Danmark, skal journalføres og registreres i Det Danske Vaccinationsregister. Det gælder også alle HPV-vaccinationer, men det registreres ikke, om drenge er blevet vaccineret som en del af pilotprojektet. En del drenge vælger også at få vaccinationen mod selv at betale.

Samtidig har sundhedsministeren bedt Sundhedsstyrelsen om at vurdere, om HPV-vaccination fremover skal tilbydes alle drenge.

Tags: Ellen Trane Nørby, hpv-vaccination

Like eller del denne artikel