"Perspektiverne er store. Kunstig intelligens vil også kunne bruges i forhold til at opdage f.eks. blodpropper i hjerne og hjerte og blodforgiftning. Den vil også kunne udregne, hvor stor sandsynligheden er for, at en patient indlægges indenfor 24 timer. Det vil betyde, at personalet så vil kunne indlægge en patient, som er i høj risiko for dette, langt hurtigere, og at patienten derfor vil få behandling langt hurtigere," siger Freddy Lippert.

112-personale får hjælp af kunstig intelligens

Panikken, vejrtrækningen af en person i baggrunden, informationerne i ordene. Når borgere ringer på 112 i Region Hovedstaden, lytter personalet grundigt og er gode til at opdage, om der er tale om hjertestop. De er så gode, at de 75 pct. af gangene kan spotte det. Men Corti er den bedste.

Ca. 92 pct. af gangene kan Corti spotte det. Men Corti har også en erfaring, som er langt større end nogen som helst anden akutmedarbejder i Region Hovedstaden - eller i hele verden for den sags skyld.  Corti har nemlig lært af samtlige opkald til 112 i Region Hovedstaden gennem flere år.

Corti er en maskine, en kunstig intelligens. Foreløbig har Corti ikke lyttet med i realtid, når borgere har ringet på 112, men det er planen, at det skal ske inden for få måneder - og personalet vil så under et opkald fra en borger få hjælp fra maskinen. I dag anvender personalet en række akutte algoritmer i arbejdet.

Firmaet bag Corti - som også hedder Corti - er dansk. Og de foreløbige forsøg, som viser Cortis værd, er foregået i Region Hovedstaden på 112. Corti er blevet fodret alarmopkald og har fået at vide, hvilke opkald, der viste sig at handle om hjertestop. Ud fra det har den lært at søge efter mønstre i de ofte paniske og forvirrede alarmopkald, og i et pilotprojekt viste den, at den ca. 92 pct. af gangene kunne sige, at der var tale om hjertestop.

Siden er det lille projekt blevet et kæmpeprojekt, hvor Corti er blevet fodret med flere års opkald, og ca. 110.000 af dem indgår i et videnskabeligt studie, som snart bliver offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.

"Vi kan derfor ikke sige noget om resultatet endnu, for så vil studiet ikke blive optaget i tidsskriftet. Men det er imponerende," siger Freddy Lippert, der er direktør for Region Hovedstadens præhospitale virksomhed.

Næste trin er at lave videnskabelig forskning på baggrund af realtids-opkald til 112. 

"Det begynder vi på om få måneder. Det er vigtigt for os at gribe det helt videnskabeligt an, så vore resultater kan bruges andre steder i landet og andre steder i verden. Der vil derfor være en personalegruppe, som får hjælp af maskinen, og en kontrolgruppe, som gør, som de plejer," siger Freddy Lippert, som mener, at Danmark er flere år foran andre lande på dette område. Det skyldes dels firmaet Corti, som har formået at udvikle en intelligens, som både kan genkende mønstre i opkaldene og kan lære af opkaldene, og dels, at man i Danmark allerede havde et forskningsprojekt, en ph.d. , som havde analyseret et års opkald til 112 og havde fundet de opkald, som viste sig at handle om hjertestop.

Om få år håber Freddy Lippert, at Corti også er implementeret på akuttelefonen 1813.

"Perspektiverne er store. Kunstig intelligens vil også kunne bruges i forhold til at opdage f.eks. blodpropper i hjerne og hjerte og blodforgiftning. Den vil også kunne udregne, hvor stor sandsynligheden er for, at en patient indlægges indenfor 24 timer. Det vil betyde, at personalet så vil kunne indlægge en patient, som er i høj risiko for dette, langt hurtigere, og at patienten derfor vil få behandling langt hurtigere," siger Freddy Lippert.

 

Sådan fungerer Corti:

  1. En borger ringer ind på 112. Hvis en patient - eller en person, der er sammen med patienten - ringer 112, skal personalet på 112 tage sig af opkaldet som normalt. Corti er en digital assistent, som lytter til samtalen og er opmærksom på vigtige signaler i både ord, stemmeføring og åndedræt. Også baggrundslyde lytter maskinen til.
  2. Automatisk analyse. Al data under nødopkaldet analyseres automatisk af Corti og sammenlignes med de tusinder og atter tusinder af nødopkald, som Corti allerede har analyseret, for at finde vigtige mønstre.
  3. Realtids anbefalinger. Efterhånden som Cortis forståelse af, hvad opkaldet reelt drejer sig om, stiger, vil Corti prøve at forudsige, hvor kritisk patientens situation er. Disse vurderinger kommer til personalet som anbefalinger eller alarmer på deres skærm. 

 

Se film på Youtube om den kunstige intelligens Corti 

 

Tags: hjertestop, Region Hovedstaden, 1813, kunstig intelligens, AI, kunstigintelligens

Like eller del denne artikel