"Jeg er ærlig talt dybt rystet og er rigtig ked af det på nordjydernes vegne" siger Mads Duedahl på pressemødet.

Regionsformand efter gyser-rapport om skandaleramt sygehus: "Jeg er ærlig talt dybt rystet"

Det skulle have stået klar i 2020 og have kostet 4,9 milliarder kroner. Men nye problemer gør, at supersygehuset i Aalborg først kan tages i brug seks år senere - midt i 2026. Og budgettet overskrides med svimlende 1,37 milliarder kroner.

Det fremgår af et pressemøde mandag eftermiddag. Pressemødet foregår på byggepladsen, hvor der allerede var røget godt en halv milliard kroner ekstra på budgettet og sket udsættelse af indvielsen i adskillige omgange. Til stede ved pressemødet er regionsrådsformand Mads Duedahl (V), den nye projektdirektør Martin Kjær og en ekstern konsulent, Kim Christiansen.

Til mødet offentliggøres resultatet af en ny statusrapport over byggeriet, der skulle afklare 11 forhold i projektet. Rapporten er bestilt af regionsrådsformand Mads Duedahl (V), og regionsformanden erkender på mødet, at rapportens konklusioner er langt værre, end han på noget tidspunkt havde troet.

Overskridelserne på budgettet løber op i mere end 700 millioner kroner mere end hidtil antaget, og den forventede indvielse er udskudt med yderligere to år. I forhold til de oprindelige planer en forsinkelse på ialt seks år og budgetoverskridelser på 1,4 milliarder kroner. Det på trods af, at der allerede er skåret væsentlige ting væk i forhold til de oprindelige planer, bl.a. et patienthotel, strålekanoner og en helikopterlandingsplads.

"Jeg er ærlig talt dybt rystet og er rigtig ked af det på nordjydernes vegne. Da jeg tiltrådte som ny regionsrådsformand, krævede jeg at få alt på bordet, og det har vi nu fået. Det er nødvendigt, at vi har fået alt endevendt, for så kan vi komme videre, og det er mit fokus," siger Mads Duedahl.

Byggeriet af det nye hospital har været i gang i omkring 10 år. Projektdirektør Martin Kjær overtog roret for godt fem måneder siden, efter at den tidligere, arkitektuddannede projektdirektør Niels Uhrenfeldt pludselig forlod jobbet i december 2021 med den begrundelse, at han skulle på pension. Det skete få dage efter et krisemøde i kølvandet på afsløringer i den nordjyske presse om ulovlige el-installationer.

"Historikken omkring byggeriet er desværre lang og uskøn, og der har været sagt og skrevet en masse om det. Men det ændrer ikke ved, at når det står færdigt, vil det være et sygehus i international topklasse," siger Martin Kjær. 

"Siden jeg startede i jobbet, har jeg arbejdet på at få et overblik over byggeriet, som på alle måder er særdeles stort, komplekst og udfordret på mange parametre," siger han.

Nærmest alt, hvad der kunne gå galt, synes at være gået galt. Én ting er alt det, som byggeledelsen ikke kan gøre noget ved; voldsomme prisstigninger på materialer, knas med forsyningskæderne, mangel på håndværkere mv. Noget andet er alt det, som man burde have forudset og gjort noget ved.

"Det er relativt nemt som ny direktør at finde alt det, der er gået galt og være bagklog. Det er dog noget sværere at finde løsningerne og implementere dem, når byggeriet er så fremskredent, som det er. Jeg er blevet overrasket over omfanget af udfordringerne, og derfor har jeg også bedt direktionen om, at der kom andre øjne udefra på det resultat, som jeg kom frem til. Det er sket," siger Martin Kjær.

"Rent styringsmæssigt har der været uhensigtsmæssige grænseflader i forhold til bl.a. økonomi, risiko - og tidsstyring imellem projektets parter inkl. regionen selv, og derfor er en del faldet ned imellem stolene. Det er der ryddet op i nu, og vi har fået en ny struktur og et godt fundament, så vi kan komme godt videre," siger Martin Kjær. 

Flere steder er der konstateret mangelfuld kvalitet, fejl og mangler – bl.a. har vandinstallationen stået under vand, hvilket har forårsaget rust og tæring i de rørprøver, der er udtaget. Omfanget er ved at blive afdækket, og problemstillingen er ved at blive løst sammen med byggeprojektets entreprenør, rådgivere og eksterne specialister fra bl.a. FORCE Technology.  

Det har også vist sig, at indarbejdelsen af bygherreleverancer i projektet er mangelfuld, og her ligger også et stort arbejde.

Samtidig med at kulegravningen af byggeriet er pågået, er der nu sat handlinger i værk, som skal få byggeriet på ret kurs. Der er lavet en detaljeret sammenhængende tidsplan, som projektet kan styres efter. Egen organisation er styrket med bl.a. eksterne specialister - kolleger fra Region Midtjylland - med erfaring fra bl.a. DNU Skejby og DNV Gødstrup. 

Styringsmodellen er opdateret, der sker opfølgning på kontrakter med entreprenører og rådgivere. Der er også oprettet task forces, der følger op i flere af de spor, som er iværksat, og en grundig kvalitetssikring af byggeriet vil også ske. 

Der er oprettet et advisory board med de eksterne øjne, der har gennemgået projektet sideløbende med projektdirektør Martin Kjær.

Enorm regning

Hvis ikke Region Nordjylland får hjælp af staten til at håndtere den enorme ekstraregning fra byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital, vil det skabe massive udfordringer for det nordjyske sundhedsvæsen.

"De økonomiske konsekvenser skal vi have en alvorlig snak med Sundhedsministeriet om. Vi har i længere tid haft et ønske om, at ministeriet giver os låneadgang," siger Mads Duedahl.

Overfor Nordjyske har sundhedsordførerne fra Enhedslisten og De Konservative, nordjyderne Peder Hvelplund og Per Larsen, krævet, at staten træder til og dækker udgifterne på den ene eller anden måde.

"Når situationen nu er, som den er, så synes jeg, at man skal sikre, at regionerne får mulighed for at finansiere overskridelserne på en måde, som ikke kommer til at gå ud over den behandling, som patienterne får," sagde Per Larsen.

"Problemet er, at enhver budgetoverskridelse bliver betalt af patienter og personale gennem forringelser af projekterne. Det er klart, at det er helt uacceptabelt," var udmeldingen fra Peder Hvelplund.

 

 

  • Det nye Universitetshospital i Aalborg er på 170.000 kvadratmeter inkl. et servicehus på 20.000 kvadratmeter
  • Servicehuset fungerer som arbejdssted for de ikke kliniske servicefunktioner - og er koblet til hospitalet via en 300 meter lang underjordisk tunnel
  • Der er et nyt psykiatrihus på i alt 26.000 kvadratmeter
  • Der er Steno Diabetes Center på i alt ca. 8.000 kvadratmeter
  • Der er 564 senge, 32 operationsstuer, 30 dagpladser, 114 ambulatorier
Like eller del denne artikel