Hovedpineekspert: Tilskud til migrænemidler ikke baseret på opdateret viden

9. april 2018 ændrer Lægemiddelstyrelsen tilskuddet til nogle typer medicin mod migræne, og fire triptaner vil miste det generelle tilskud. Det vil få betydning for ca. 16.000 migrænikere, som i samarbejde med deres læge skal tage stilling til den fremtidige behandling, og om de stadig kan få medicinen eller skal skifte til et billigere produkt.

Lægemiddelstyrelses ændring sker efter indstilling fra Medicintilskudsnævnet, som henviser til, at gavnlige og skadelige virkninger ved de forskellige triptaner skulle være sammenlignelige, og at det derfor er mest rationelt at behandle med de billigste triptaner. Det er sumatriptan-, rizatriptan- og zolmitriptan-tabletter/filmovertrukne tabletter, og de koster pr. dag mellem 2,95-7,24 kr.
Medicintilskudsnævnet mener derfor ikke, at den behandlingsmæssige værdi af de dyre triptaner står i et rimeligt forhold til deres pris. De dyre triptaner er naratriptan-, almotriptan-, eletriptan-, frovatriptan- samt zolmitriptan-smeltetabletter, og prisen pr. dag for dem er 19,71-53,28 kr.

Men hovedpine-ekspert Peer Tfelt-Hansen kritiserer i Ugeskrift for Læger Lægemiddelstyrelsen for ikke at bruge opdateret, relevant viden i forbindelse med afgørelsen om, at tilskuddet bortfalder for fire triptaner. Peer Tfelt-Hansen er pensioneret overlæge og speciallæge i neurologi og tidligere formand for komiteen for kliniske forsøg under det internationale forbund for hovedpinespecialister, International Headache Society.

Peer Tfelt-Hansen mener, at Medicintilskudsnævnets argument om, at ’triptanerne er generelt ligeværdige mht. effekt og bivirkninger’ er baseret på 17 år gammel forskning - og at nyere forskning viser noget andet i dag.

"Udtrykket stammer fra et referenceprogram fra Dansk Hovedpineselskab fra 2010, der igen refererer til konklusionen i en metaanalyse af orale triptaner i Lancet fra 2001. Dette udtryk bruges også i to andre behandlingsvejledninger fra 2015 og 2016, som Medicintilskudsnævnet også refererer til. Medicintilskudsnævnet har tilsyneladende ikke søgt efter opdaterede estimater for triptaners effekt og bivirkninger. Ved kort tids søgning i Pub-Med fandt jeg nyere systematiske review for fem af de syv triptaner publiceret mellem 2006 til 2012," skriver Peer Tfelt-Hansen i sin kritik i Ugeskrift for Læger-

Og de opdaterede vurderinger af de forskellige triptaners effekt siger bestemt ikke, at de er ligeværdige.

Effekten beskrives i ’middel terapeutisk gevinst’ (TG) og giver en indikator på, hvor mange der er blevet fri for hovedpine efter to timer. Og ifølge Peer Tfelt-Hansens research så er effekten rangeret således:

10 mg rizatriptan; TG = 30 procent (beholder tilskud)
40 mg eletriptan; TG = 27 procent (mister tilskud)
2.5 mg zolmitriptan ; TG = 19 procent (beholder tilskud)
100 mg sumatriptan; TG = 19 procent (beholder tilskud)
12.5 mg almotriptan; TG = 19 procent (mister tilskud)
2.5 mg naratriptan; TG = 15 procent (mister tilskud)
2.5 mg frovatriptan; TG = 8 procent (mister tilskud)

”Ud fra disse data kan man efter min mening ikke lægefagligt opretholde bedømmelsen ”generelt ligeværdig” angående den gavnlige effekt. TG for triptanerne varierer jo fra 8 procent til 30 procent," skriver Peer Tfelt-Hansen i ugeskriftet.

Heller ikke i forhold til bivirkninger mener Peer Tfelt-Hansen., at præparaterne er ligeværdige. Naratriptan og almotriptan har ingen bivirkninger - i hvert fald ikke flere end placebo (uvirksomme kalktabletter) og de øvrige triptaner har 8-20 procent flere bivirkninger end placebo.

 

 

Tags: tilskud, Lægemiddelstyrelsen, Medicintilskudsnævnet, migræne, migrænemedicin, Peer Tfelt-Hansen

Like eller del denne artikel