Søren Brostrøm.

Ministerium: Brostrøm får nok international toppost - nå nej, det gør han ikke

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er blandt bejlerne til posten som formand for WHOs globale bestyrelse. Men ifølge Sundhedsministeriet bliver det formentlig en anden kandidat, der løber med jobbet i sidste ende.

Det oplyser ministeriet i en e-mail til Berlingske, idet der på nuværende tidspunkt tegner sig konsensus om en anden kandidat. Også Slovenien kandiderer nemlig til posten.

Tidligere i dag kunne mediet Sundhedsmonitor ellers fortælle, at det var Sundhedsministeriets forventning, at Brostrøm ville blive valgt.

Det skrev Sundhedsmonitor på baggrund af oplysninger fra en såkaldt mandatnotits fra Sundhedsministeriet. I notitsen, der var dateret 2.. maj, stod: »Det er forventningen, at Danmark bliver valgt.« Ministeriet havde lavet notitsen i forbindelse WHO’s generalforsamling, der bliver holdt i Genève i denne uge. Men der var tale om et internt notat, der ved en fejl blev oversendt til Sundhedsudvalget, skriver Sundhedsministeriet nu. Og de positive toner i notatet ser altså ud til at være forduftet.

WHO’s globale bestyrelse er sammensat af 34 personer, som hver især er udpeget af deres respektive medlemsland. Formandsposten går på valg mellem de seks regioner i WHO, og det kommende år er det Europas tur til at udpege en formand. 

Bestyrelsesformandsposten skal ikke forveksles med posten som generalsekretær, der siden 2017 har været besat af etiopiske Tedros Adhanom. Bestyrelsens opgave er at sikre, at beslutninger og resolutioner vedtaget af generalforsamlingen bliver gennemført, og samtidig fungerer bestyrelsen som rådgiver for forsamlingen og vejleder for WHO's sekretariat. Bestyrelsen mødes to-fire gange om året.

Søren Brostrøm sidder allerede i bestyrelsen som menigt medlem. Det han nu gjort i et år. I forbindelse med, at han fik den post, sagde han: 

”I de kommende tre år som medlem af WHO’s globale bestyrelse vil jeg arbejde for, at Danmark kommer til at spille en endnu større rolle på de globale sundhedsdagsordner. Vi har historisk været en vigtig bidragsyder til WHO, og Danmark har præget vigtige dagsordner som lighed i sundhed, og styrkelse af det nære sundhedsvæsen. Vi får nu en styrket platform til at markere danske mærkesager i WHO som for eksempel universel sundhedsdækning, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, nedbringelse af ulighed i sundhed, styrkelse af landenes sundhedssystemer og bekæmpelse af antibiotikarestens. Et særligt dansk fokus vil desuden være på et styrket globalt sundhedsberedskab og en styrkelse af WHO’s rolle som global sundhedsfaglig autoritet.” 

Den nuværende bestyrelsesformand er Patrick Amoth fra Kenya.

 

 

 

 

 

Relaterede artikler

Like eller del denne artikel