Hård kritik af universitets-site om alternativ behandling

Lægemiddelstyrelsens direktør og adskillige fagfolk kritiserer nyt informations-site om alternativ behandling fra Syddansk Universitet (SDU) og mener, at det er underlødigt. 

Sitet beskriver bl.a., at der er ’nogen effekt’ af den omstridte alternative behandlingsform homøopati.

Homøpati er en alternativ behandlingsform, som bygger på princippet om, at et stof i små doser kan kurere symptomer, som denne selv fremkalder i store doser. Ofte anvendes doser så små, at det aktive stof ikke længere er at finde i blandingen. Af samme grund mødes homøopatien med stor kritik i videnskabelige kredse og accepteres ikke af lægevidenskaben.

SDU-hjemmesiden skal ses som et ’opslagsværk’, hvor både patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og alternative behandlere kan finde pålidelig forskningsbaseret viden om effekt og bivirkninger af alternativ behandling til mennesker med kræft.

Sitet er resultatet af et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, CCESCAM – Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine, Syddansk Universitet og REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet og Region Syddanmark. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til forskning i alternativ behandling.

På sitet hedder det, at ’der er nogen, men usikker, dokumentation for at homøopatiske præparater kan have effekt ift. til bl.a. at lindre angst.

Som reference til dette gives et studie, hvori konklusionen dybest set siger, at det ikke er muligt at komme med en videnskabelig funderet konklusion: ’Adskillige ukontrollerede observationsstudier reporterer positive resultater inklusive stor grad af patienttilfredshed, men da der ingen kontrolgrupper er, er det derfor vanskeligt at sige, om det skyldes homøopati,’ hedder det.

Det får en række fagfolk til at komme med hård kritik på Twitter.

“Homøopati hører ikke hjemme i 2018. Og det er efter min opfattelse problematisk, at SDU nævner denne aldeles tvivlsomme behandling som mulig effektiv,” kritiserer blandt andre Lægemniddelstyrelsens direktør, Thomas Senderovitz.

Thomas Senderovitz får da også opbakning af andre fagfolk.

“Af alle fjollede såkaldt alternative behandlingsformer er homøopati den mest fjollede. Ikke alene virker det ikke. Det kan ikke virke. Det går imod al grundlæggende videnskab fra kemi over fysik til biologi,” skriver bl.anfe Stinus Lindgren, som er ph.d. i bioinformatik fra Københavns Universitet og har arbejdet som forsker i en del år. Derudover er han nyvalgt regionsrådsmedlem i Region Hovedstadens regionsråd, valgt for Radikale Venstre.

Og Morten Elsøe, cand.scient., foredragsholder og sundhedsdebattør skriver: “Vores værn mod det postfaktuelle samfund krakelerer, når én af landets højeste uddannelses-/forskningsinstitutioner ikke kan skelne fup fra fakta. Her blåstemples homøopati; den ultimative, nutidige snake-oil.”

 

LÆS OGSÅ:

 

 

Tags: SDU, alternativ behandling, Nationalt Genom Center

Like eller del denne artikel