Rekord-få danskere får udskrevet opioider

Antallet af danskere, der får udskrevet opioider, er siden 2016 faldet med 78.000 fra 486.000 til 408.000. Syv pct. af befolkningen fik i 2020 udskrevet smertestillende opioider – det er en lavere andel af befolkningen, end der nogensinde tidligere er målt.

Det viser ny analyse fra Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

Opioder er smertestillende, receptpligtige og dybt afhængighedsskabende og potente lægemidler. Et stigende forbrug og bekymring for afhængighed har de senere år sat fokus på danskernes brug af en række morfinlignende lægemidler, de såkaldte opioider, der især anvendes til behandling af akutte smerter. Størstedelen af brugerne er kvinder, og den typiske bruger er i gennensnit 65 år.

For at mindske risikoen for misbrug eller afhængighed af medicin har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning om ordination af afhængighedsskabende medicin. Her fremgår det, at patienter, som behandles med afhængighedsskabende medicin, i udgangspunkt bør ses ved en personlig konsultation, hver gang en recept fornys. Lægen skal med jævne mellemrum tage stilling til, om behandlingen skal fortsætte eller trappes ned.

Et andet tiltag, der bl.a. er indført for at mindske risikoen for uhensigtsmæssigt brug af afhængighedsskabende medicin, er Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med almen praksis. Tilsynet er bygget op med tre målepunkter, hvoraf det ene består af journalgennemgang vedrørende behandling med afhængighedsskabende medicin.

Indsatsen mod uhensigtsmæssigt brug af opioider skyldes både, at medicinen er vanedannende, men også at den har andre alvorligere bivirkninger såsom påvirkning af hukommelse, søvn, humør og koncentrationsevne.

"Afhængighedsskabende medicin kan desværre ikke undgås og er, indtil der bliver opfundet bedre alternativer, en nødvendig del af behandlingen på sygehuse og i almen praksis, særligt i de akutte forløb. Men afhængigheds- skabende medicin bør kun bruges, når andre behandlingsmuligheder ikke er tilstrækkelige, og langvarig behandling med afhængighedsskabende medicin skal som udgangspunkt undgås," fremgår det af analysen.

Problemet er dog, at uden det kraftige smertevåben fra lægetasken er kroniske smertepatienter på Herrens mark. Sundhedsstyrelsen vurderer, at ca. 20 pct. af danskere over 16 år har kroniske smerter. Ser man på de ti patientgrupper, der hyppigst ses i almen praksis, så er patienter med langvarige smerter den gruppe, som ses mest i lægens hverdag.

"Flot og vigtig udvikling. Men vi mangler vel stadig en smerteplan, ligesom vi har haft kræftplaner og hjerteplaner. Smerterne forsvinder jo ikke ved, at vi udskriver mindre medicin. Lange ventelister på smerteklinikker og lav kapacitet koster langtidssygemeldinger," skriver anæstesi og intensivlæge Joachim Torp Hoffmann-Petersen på Twitter.

 
 
Like eller del denne artikel