Sundhedspolitisk Tidsskrift

Gynækologer har mulig forklaring på menstruations-forstyrrelser efter vaccination

Lægemiddelstyrelsen har igen gjort status over indberetninger om menstruationsforstyrrelser modtaget fra danske kvinder. Der er fortsat ingen tegn på, at cyklusændringer kan være en bivirkning fra covid-19 vaccinerne, men Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har en mulig forklaring.

Danske og internationale medier har igennem længere tid omtalt, at relativt mange kvinder har oplevet menstruationsforstyrrelser i tiden efter, at de er blevet vaccineret imod covid-19. Både Lægemiddelstyrelsen i Danmark og lægemiddelmyndighederne i andre lande har undersøgt, om menstruationsforstyrrelserne kan være forårsaget af vaccinerne i de sager, der er blevet indberettet til bivirkningsovervågningen, men der er ikke fundet dokumentation for en sammenhæng med vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har i perioden fra januar til medio november modtaget cirka 3.900 indberetninger omhandlende menstruationsforstyrrelser. I samme periode er omkring 2,2 mio. danske kvinder blevet vaccineret. Ud af de 3900 indberetninger har 65 haft en karakter, der har krævet en nærmere individuel vurdering, mens de resterende indberetninger hovedsageligt handler om, at kvindernes menstruation f.eks. er kommet nogle dage tidligere end ventet, eller at kvinder i og omkring overgangsalderen har oplevet afvigelser i deres cyklus.

”De færdigbehandlede sager handler primært om kortvarige og enkeltstående ændringer i cyklus, og der har ikke været tale om vedvarende problemer, eller om noget, der kræver behandling hos lægen. Så selv om det kan være generende, at menstruationen pludselig ikke følger den faste cyklus, så behøver man ikke at være bekymret, og der er intet, der peger på, at det er farligt eller noget permanent,” siger enhedschef Line Michan fra Lægemiddelstyrelsen.

”De bivirkningsindberetninger, vi har modtaget, giver ingen grund til at konkludere eller mistænke, at der kan være en sammenhæng med vaccinen. Blødningsforstyrrelser er så almindelige, at der meget vel kan være alle mulige andre årsager hos den enkelte, som spiller ind, ” siger Line Michan.

Styrelsen har kontaktet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) for at få en faglig vurdering af, hvorfor så relativt mange kvinder alligevel har oplevet menstruationsforstyrrelser i tiden efter vaccination. Herfra lyder forklaringen, at det meget vel kan hænge sammen med, at kvinders blødningsmønster generelt er meget let påvirkeligt. Derfor kan ændringen i cyklus godt opstå pga. omstændighederne omkring en vaccination, uden at det hænger sammen med indholdet i selve vaccinen, forklarer formand for DSOG Annemette Wildfang Lykkebo.

”Menstruationsforstyrrelser er generelt hyppigt forekommende, især hos unge kvinder i den fødedygtige alder, samt kvinder, der nærmer sig overgangsalderen, og de kan sagtens opstå uden en underliggende medicinsk tilstand. De medicinske årsager kan f.eks. være uregelmæssigheder i p-pilleindtag, infektion, ubalance i miljøet i skeden, men menstruationsforstyrrelser kan f.eks. være forårsaget af uregelmæssigheder i livet og stressende begivenheder. Menstruationsforstyrrelser er så almindelige, at når en stor del af den kvindelige befolkning vaccineres, er det derfor helt forventeligt, at nogle vil opleve forstyrrelser i menstruationscyklus og uventede underlivsblødninger i tiden efter covid-19-vaccination. Generelt kan kvinderne således blot se tiden an – med mindre der er tale om blødning efter overgangsalderen, hvor vi anbefaler, at man bliver undersøgt” siger Annemette Wildfang Lykkebo.

Tags: corona, coronavaccine

Like eller del denne artikel