"Som sundhedsministeren har udtalt, har det aldrig været meningen, at reglerne skal skabe problemer for frivilligheden, hverken i sportsklubber, på festivaller eller andre steder. Derfor ser vi frem til at diskutere, hvordan vi kan tilpasse reglerne, så både det frivillige Danmark og patientsikkerheden bliver tilgodeset,” siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted.

Styrelse bløder op i gebyrsag

Også læger, som har arbejdet frivilligt i bl.a. sportsklubber, har skullet betale det omstridte ”gebyr for risikobaseret tilsyn” på årligt knap 4000 kr., som blandt andet har fået vagtlæger til at sige op i protest flere steder i landet. Det har også fået de frivillige læger til gå eller overveje at gå fra deres ofte ulønnede job. Men det skal være slut nu.

Styrelsen for Patientsikkerhed bløder nu op i sin fortolkning af, hvem der skal betale gegyret.

”Styrelsen for Patientsikkerhed er gået i gang med at undersøge, hvordan reglerne kan justeres. Målet er at sætte en bagatelgrænse for frivilliges indtjening, så man på forhånd kan se, om man skal betale gebyr eller ej. Samtidig vil styrelsen se på, om der kan laves en smartere, teknisk løsning”, skriver styrelsen bl.a. i en pressemeddelelse.

Det er allerede nu muligt for frivillige sundhedspersoner at blive gebyrfritaget, men det kræver, at sundhedspersonen sender en ansøgning.
Men reglerne om registrering og gebyr for sundhedspersoner, der arbejder frivilligt, skal altså gøres lettere at forstå og administrere.

Ugeskrift for Læger kunne i sidste uge fortælle, at et rundspørge blandt de ca. 500 medlemmer Idrætsmedicinsk Selskab viste, at 75 procent af de 188 respondenter enten var stoppet på grund af gebyret eller agtede at gøre det.

"Som sundhedsministeren har udtalt, har det aldrig været meningen, at reglerne skal skabe problemer for frivilligheden, hverken i sportsklubber, på festivaller eller andre steder. Derfor ser vi frem til at diskutere, hvordan vi kan tilpasse reglerne, så både det frivillige Danmark og patientsikkerheden bliver tilgodeset,” siger direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted i pressemeddelelsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed, regionerne og Praktiserende Lægers Organisation, PLO, om at finde en løsning på gebyrsagen, som har betydet en flugt fra vagtlægeordningerne, fordi styrelsen fortolket de nye tilsynsregler sådan, at vagtlæger uden egen praksis skal betragtes som ’behandlingssteder’, hvis de arbejder i lægevagten.

Det har fået styrelsen til at indkalde regionerne og PLO til møde torsdag.

Tags: Ellen Trane Nørby, Anne-Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed

Like eller del denne artikel