"Der er stadig mange patienter med covid-19 indlagt på intensivafdelinger i hele verden. Vi er glade for, at der nu ser ud til at være mulighed for, at de kan få bedre behandlingsmuligheder," siger Pär Johansson.

Dansk forskning: Kendt medicin kan hjælpe covidpatienter i respirator

Forskere fra Rigshospitalet har i et nyt studie vist, at skader på kroppens vigtigste organer reduceres markant hos coronasmittede patienter i respiratorbehandling, hvis de får lægemidlet prostacyclin. Lægemidlet bruges normalt til behandling af forhøjet blodtryk i lungerne.

Coronasmittede patienter i respiratorbehandling har normalt en tårnhøj dødelighed. Ca. hver anden dør. Men de nye forskningsresultater tyder nu på, at prostacyclin kan give mange af patienterne et betydelig mere skånsomt forløb.

Studiet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

En forskningsgruppe ledet af professor Pär I Johansson fra Afdeling for Klinisk Immunologi på Rigshospitalet har undersøgt, om stoffet prostacyklin kan hjælpe patienterne ved at reducere skader i endothelcellerne, som beklæder indersiden af blodkarrene. I alt 80 patienter på intensivafdelinger i Region Hovedstaden medvirkede i forsøget – halvdelen fik lægemidlet, mens den anden halvdel var kontrolgruppe og fik saltvand.

De patienter, som fik tre døgns behandling med prostacyklin, fik samlet set betydelig mindre skader på kroppens vigtigste organer under indlæggelsen på intensivafdeling. Derudover var dødeligheden halveret fra 44 procent i kontrolgruppen til 22 procent i den gruppe, som fik prostacyklin. Resultaterne i forhold til dødelighed er dog ikke statistisk signifikante, da der var tale om et lille studie.

"Vi fandt, at de patienter som fik prostacyklin, samlet fik bedre funktion af deres organer og bedre overlevelse. Der er stadig mange patienter med covid-19 indlagt på intensivafdelinger i hele verden. Vi er glade for, at der nu ser ud til at være mulighed for, at de kan få bedre behandlingsmuligheder," siger Pär Johansson.

Prostacyklin er et lægemiddel, som er blevet anvendt siden 1980-erne til at behandle forhøjet blodtryk i lungekredsløbet. Professor Pär I Johansson har tidligere vist, at det i lav dosering kan have en gavnlig effekt for endotelcellerne hos kritisk syge patienter på intensivafdelinger.

"Vi har opdaget, at skader i endotelcellerne i kroppens mindste kar, kapillærerne, kan være starten på meget alvorlige tilstande for patienten. Ved skader på kapillærernes endotelceller opstår mikroblodpropper, der forhindrer ilttilførslen og forårsager alvorlige skader i lunger, hjerte, lever og nyrer. Den proces ser det ud til kan bremses ved at behandle med prostacyklin," forklarer professor Pär I Johansson.

Forfatterne bag studiet håber, at andre forskere vil følge op på resultaterne:

"Der er brug for at undersøge, om samme effekt også ses, når et større antal patienter undersøges," understreger professor Pär I Johansson.

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel