"Det er tilfredsstillende, at regionalpolitikernes repræsentation nu afspejler befolkningens sammensætning for så vidt angår kønsfordelingen," siger Stephanie Lose.

Historisk: De fleste valgte til regionsrådene er kvinder

Med 103 kvinder på landsplan er der nu en historisk ligelig fordeling af de to køn i de kommende regionsråd. Af de 205 regionalpolitikere udgør kvinderne 50,2 procent, og det er væsentlig flere end ved sidste valg, hvor kvindernes andel kun var 38 procent.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er tilfreds med, at den kønsmæssige politiske sammensætning nu svarer til befolkningens:

"Der var rekordmange kvinder på stemmesedlen, og det er nu blevet vekslet til et stigende antal kvindelige regionsrådsmedlemmer. Det er tilfredsstillende, at regionalpolitikernes repræsentation nu afspejler befolkningens sammensætning for så vidt angår kønsfordelingen," siger Stephanie Lose.

I alle fem regionsråd er der noget nær fifty-fifty kønsfordeling med mellem 19 og 22 kvinder af de 41 valgte regionalpolitikere i hver regionsråd. Flest kvinder er der i rådene i Region Midtjylland og Region Sjælland, hvor 22 af de 41 valgte politikere i hver af de to regionsråd er kvinder.

 

 

Grafik: Danske Regioner

Tags: Regionsvalg2021

Like eller del denne artikel