Langt de fleste specialer bruger genetiske analyser

76,3 procent af de lægevidenskabelige specialer anvender data fra gentest eller -sekventering i den kliniske hverdag.

Det viser en kortlægning fra Danske Regioner.

Kortlægningen viser, at 78,9 procent (30 ud af 38) af de lægevidenskabelige specialer anvender data fra gentest eller sekventering i forbindelse med forskning, og 71,1 procent (27 ud af 38) anvender data fra gentest eller sekventering både i den kliniske hverdag og i forbindelse med forskning. Det gælder blandt andet Dansk Selskab for Klinisk Onkologi og Dansk Hæmatologisk Selskab.

De specialer, der ikke anvender data fra gentest eller sekventering i den kliniske hverdag er: Dansk Selskab for Folkesundhed, Dansk Radiologisk Selskab, Dansk selskab for Geriatri, Dansk Karkirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Ortopædisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin samt Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi.

Resultaterne er baseret på svar på følgende spørgsmål, der er blevet stillet de 38 specialebærende selskaber:

- Anvendes der inden for jeres speciale data fra gentest eller sekventering i den kliniske hverdag?

- Anvendes der inden for jeres speciale data fra gentest eller sekventering i forbindelse med forskning?

Tags: genetik

Like eller del denne artikel