”Generelt må man sige, at vaccinerne har en høj effektivitet i forhold til covid-19-relaterede indlæggelser både for dem over og under 65 år. Desuden kan vi se, at revaccination med Pfizer øger vaccinernes effektivitet betydeligt," siger Palle Valentiner-Branth.

Ny rapport: Så mange er blevet smittede efter fuld vaccination

0,5 procent af dem, der er fuldt vaccineret, er blevet smittet med covid-19. 133 af dem er døde.

Det viser ny statusrapport fra Statens Serum Institut (SSI). Den dækker perioden fra den 27. december 2020 (uge 52), hvor den første dansker blev covid-19-vaccineret, frem til og med uge 42.

I alt har der været 24.722 covid-19-infektioner, hos personer, der er fuldt vaccineret. 22.682 af dem er påvist, efter at vaccinen burde have fuld effekt, og de betegnes derfor som gennembrudsinfektioner.

Ved den forrige statusrapport, der gik til den 12. oktober, var andelen af gennembrudsinfektioner 0,4 procent.

”Overordnet kan man derfor sige, at antallet af gennembrudsinfektioner stiger. Det var dog forventet, fordi både antallet af fuldt vaccinerede og smittetrykket stiger”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI. 

”Det stigende antal gennembrudsinfektioner kan også være tegn på, at vaccine-effektiviteten er blevet mindre i nogle befolkningsgrupper," siger han.

Ligesom det er observeret i andre lande er der tegn til faldende vaccineeffektivitet over tid mod infektion for Pfizer og Moderna vaccinerne. Dette fald er mest udtalt i gruppen over 65 år og for Pfizer-vaccinen. Andelen af gennembrudsinfektioner hos folk vaccinerede med Pfizer-vaccinen er på 0,51 procent, mens den tilsvarende andel hos folk vaccineret med Moderna-vaccinen er på 0,24 procent. 

Blandt de 22.682 gennembrudsinfektioner var der 862 indlæggelser og 133 døde.

Kun få gennembrudsinfektioner hos revaccinerede

Til gengæld har man kun set ganske få blandt dem, der er blevet revaccineret for covid-19 (har fået 3. stik), som er blevet smittet.

Ved udgangen af uge 42 var der i alt 77.802, som havde fået en opfølgende covid-19-vaccination. Blandt dem har man påvist 42 tilfælde af covid-19. Det giver en incidens blandt de revaccinerede på 54 pr. 100.000 vaccinerede.

”På den baggrund må vi sige, at vi kun har set få covid-19-infektioner efter revaccination i uge 39-42”, siger Palle Valentiner-Branth.

I Danmark tilbydes revaccination til personer, hvor der er gået mere end 6 måneder og 2 uger siden færdigvaccination. I øjeblikket ombefatter det primært personer på 65 år og derover, personer under 65 år i særligt øget risiko for et alvorligt covid-19 forløb og personale i sundheds-, social- og ældresektoren med patientkontakt. De første til at blive revaccineret var personer med svært nedsat immunforsvar samt plejehjemsbeboere.

Mindre andel af smittede og indlagte blandt de vaccinerede

Hvis man ser på, hvem bliver smittet med covid-19, så viser SSI’s tal, at andelen af smittede og indlagte over tid – og dermed incidensen – er langt mindre blandt vaccinerede med forventet fuld effekt end for personer, der ikke er vaccineret. Det gælder på tværs af alle aldersgrupper.

”Generelt må man sige, at vaccinerne har en høj effektivitet i forhold til covid-19-relaterede indlæggelser både for dem over og under 65 år. Desuden kan vi se, at revaccination med Pfizer øger vaccinernes effektivitet betydeligt,"  siger Palle Valentiner-Branth.

 

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel