Gigt bliver ofte forbundet med smerter og alderdom, men leddegigt er ikke ensbetydende med en høj alder, og den opfattelse har en stor betydning af, hvordan deres sygdom opfattes af samfundet og særligt kommunerne og behandlere, der skal hjælpe dem i deres forløb,” pointerer Oliver Hendricks.

Reumatologer har vigtig rolle i at udbrede viden om gigt til kommunerne

Landets kommuner mangler viden om særligt leddegigtpatienter, og reumatologerne har en særlig rolle i at aflive nogle af de myter, der er om gigt. 

Det var en af pointerne til Gigtforeningens konference, der for nylig blev afholdt på Christiansborg, hvor professor og forskningsleder på Dansk Gigthospital Oliver Hendricks talte om de nuværende udfordringer for leddegigtpatienter. 

Han pegede på, at der ikke er nok viden om den inflammatoriske gigtsygdom i samfundet og i kommunerne, der skal hjælpe borgerne. 

“Den reumatologiske sygdomsforståelse i samfundet er yderst begrænset, hvilket kan være derfor det ikke er prioriteret højere, som det burde være. Der hersker forkerte sundhedsantagelser om særligt leddegigt-patienter, som ellers kan se almindelige og sunde ud,” sagde Oliver Hendricks i sit oplæg og fortsatte:

“Gigt bliver ofte forbundet med smerter og alderdom, men leddegigt er ikke ensbetydende med en høj alder, og den opfattelse har en stor betydning af, hvordan deres sygdom opfattes af samfundet og særligt kommunerne og behandlere, der skal hjælpe dem i deres forløb.”

Konferencen blev afholdt af Gigtforeningen, hvor professorer, politikere og kommuner var samlet for at diskutere behovet for en bedre og mere ensartet behandling af gigtsygdomme i det nære sundhedsvæsen. Her var der et særligt fokus på de store forskelle i kommunernes gigtindsats, som særligt gjorde sig gældende på gigt-området.

Vores opgave at vise vejen

Hvem er det, der skal stå for at udbrede viden om leddegigt og aflive nogle af de myter, der er? Det er vores opgave, mener Oliver Hendricks, der på konferencen svarede på sit eget retoriske spørgsmål.

“Det er vores opgave som eksperter at udbrede den viden og uddanne særligt de kommunale indsatser bedre. Det er helt centralt for vores opgave som sundhedsprofessionelle, hvor vi skal uddanne og formidle viden til ergoterapeuterne, fysioterapeuterne og de andre kommunale ansatte samt dele ud til vores viden til patienterne. Systemet får nye opgaver, og vi skal hjælpe dem på vej, så de kan løfte dem i det nære sundhedsvæsen,” sagde han.

Det handler særligt om, hvordan viden bliver formidlet til patienterne, så de i højere grad føler sig klædt på til at kunne forklare omverdenen, hvilken slags sygdom de har, og hvilke udfordringer det medfører, understregede Oliver Hendricks. 

Som eksempel fremhævede professoren en af sine egne patienter, som han detaljeret havde forklaret, hvad biologisk medicin var, og hvilken slags effekt det gav hende, som hun senere brugte til at forklare sin sagsbehandler.

“Når det er sagt til sagsbehandlerne, så åbner der en dør, der ikke havde været åbnet før. På den måde skal vi aktivt gå ind og bruge gigtfortællingen for at skabe identitet og forståelse for blandt de kommunale instanser,” sagde Oliver Hendricks, der understregede, at de lægefaglige behandler fortsat har en opgave i at følge patienterne, selvom deres sygdomsaktivitet bliver lavere.

Udover mere viden skal kommunerne også blive bedre til at sætte ind med tilbud, når det kommer til både forebyggelse, behandling og rehabilitering, pegede professoren på.

Særligt fokus på patienter med aktiv sygdom

Derudover skal fokus særligt ligge på den del af leddegigt-patienter, der på trods af biologisk og medicinsk behandling fortsat har en aktiv og opblussende inflammationstilstand samt de patienter der har smerter.

Det estimeres, at langt de fleste leddegigtpatienter har en lav sygdomsaktivitet, men en femtedel af alle patienter med leddegigt har en aktiv sygdomstilstand. Det er på trods af, at farmakologien de sidste fire årtier har gjort en stor forskel for patienterne, hvor de nye behandlingsmuligheder har løftet livskvalitet for rigtig mange. 

“Vi er overrasket over, at smerteproblematikken fortsat ikke kan behandles godt nok. Flere patienter oplever også særligt fatigue som værende en problematik. Det er vigtigt at understrege, at gigt kan behandles med medicin, men det er ikke alle, der når i ‘mål’,” sagde Oliver Hendricks.

Den resterende del af Gigtforeningens konference handlede primært om slidgigt, og de menneskelige og økonomiske fordele ved at forbedre og udbrede kommunale tilbud, der i dag er store forskelle på landet over.

Like eller del denne artikel